Centre of Expertise Urban Vitality

Everyday activities of ageing couples

Changes in the face of declining health

Project

Fenna van Nes deed onderzoek onder oudere echtparen. Zij onderzocht hoe echtparen zich aanpassen als zij door gezondheidsproblemen hun dagelijkse activiteiten niet meer kunnen doen zoals zij gewend waren.

De ervaringen van 80 echtparen stonden centraal. Daarnaast analyseerde zij in een 50 groep de invloed van fysieke gezondheidsproblemen van de ene echtgenoot op de sociale participatie van de partner.

Van Nes laat zien dat het veranderingsproces van dagelijkse activiteiten gefaseerd verloopt, waarbij echtgenoten met toenemende gezondheidsproblemen steeds meer activiteiten samen gaan doen, zodat zij zo lang mogelijk samen hun zelfstandigheid kunnen behouden. Tijdens dit veranderingsproces krijgen activiteiten voor hen een andere betekenis. Daardoor kunnen zij hun individuele en gezamenlijke identiteit behouden. Daarnaast toont het onderzoek een verschil aan tussen mannen en vrouwen. Mannen met fysieke beperkingen behouden hun sociale participatie als hun vrouw gezond is. De sociale participatie van gezonde vrouwen vermindert echter als hun echtgenoot fysieke beperkingen heeft.

Dit onderzoek laat de onderlinge beïnvloeding van oudere echtgenoten zien. Steeds meer echtgenoten zullen samen oud worden en zelfstandig thuis blijven wonen, ook met toenemende gezondheidsproblemen. Specifieke aandacht lijkt gewenst voor de sociale participatie van gezonde vrouwen met een echtgenoot met gezondheidsproblemen.

Gepubliceerd door  Urban Vitality 16 juli 2019

Project Info

Startdatum 01 jan 2007
Einddatum 01 jan 2013

Contact

Fenna van Nes