Centre of Expertise Urban Vitality

Integratie van cardiologische en geriatrische zorg voor de oudere cardiologische patiënt

Promotieonderzoek

Project

Kwetsbare oudere cardiologische patiënten krijgen nu voornamelijk een behandeling die zicht richt op de cardiologische ziekte. Hierdoor worden andere, vaak voorkomende gezondheidsproblemen bij kwetsbare oudere cardiologische patiënten onvoldoende herkend en behandeld. Dit heeft een negatieve invloed op de behandeling van de cardiologische aandoening, maar ook op het herstel en functioneren van de patiënt.

Subsidieverstrekker: ZonMw
Projectnummer: 520002002
Promotoren: Prof. Dr. Wilma Scholte op Reimer (HvA), Prof. Dr. Ron Peters (AMC)
Copromotoren: Prof. Dr. Bianca Buurman (AMC & HvA), Dr. Corine Latour (HvA)
Kader: Cardiologische Zorgbrug en Complex Care

De behandeling voor oudere cardiologische patiënten richt zich momenteel voornamelijk op de cardiologische ziekte. Deze patiënten hebben echter naast hun cardiologische aandoening vaak ook nog andere ziektes en gezondheidsproblemen zoals geheugenproblemen, fysieke beperkingen en/of polyfarmacie. Dat maakt de behandeling complex. Deze veelvoorkomende gezondheidsproblemen worden onvoldoende herkend en behandeld terwijl zij de behandeling negatief beïnvloeden. Dit heeft gevolgen voor het herstel en het functioneren van de oudere cardiologische patiënt.

Dit onderzoek richt zich op de invloed van veelvoorkomende gezondheidsproblemen van kwetsbare ouderen op de ziektespecifieke behandeling voor het hart en vice versa. Deze twee problemen hebben een belangrijke onderlinge invloed op elkaar, maar worden nu nog teveel als twee gescheiden problemen gezien. Meer kennis over de interactie kan bijdragen aan het verbeteren van de behandeling voor kwetsbare oudere cardiologische patiënten en het verminderen van ziekenhuisopnames en achteruitgang in het dagelijks functioneren.

Daarnaast richt dit onderzoek zich op de wensen van kwetsbare oudere patiënten op de cardiologische behandeling. De cardiologische richtlijnen zijn vaak niet specifiek gericht op oudere patiënten met meerdere ziektes. Wil een oudere cardiologische patiënt van 85 jaar na een hartinfarct nog wel stoppen met roken? Of staat de kwaliteit van leven voorop en wil deze patiënt zijn laatste levensjaren blijven doorroken? Dit zijn belangrijke overwegingen die in de behandeling meegenomen dienen te worden.

Cardiologische Zorgbrug

De bovenstaande kennis gebruiken we in de Cardiologische Zorgbrug studie; een studie voor patiënten van 70 jaar en ouder die zijn opgenomen op de afdelingen cardiologie of cardiothoracale chirurgie in het ziekenhuis. Het doel is om de coördinatie en continuïteit van zorg voor kwetsbare oudere cardiologische patiënten te verbeteren.

Hiervoor combineren onderzoekers een ziektespecifieke behandeling (diseasemanagement) met een behandeling die zich richt op de gehele patiënt en zijn zorgbehoeftes (casemanagement) en hartrevalidatie in de thuissituatie.

Meer informatie: hva.nl/cardiologischezorgbrug

Gepubliceerd door  Urban Vitality 1 december 2021

Project Info

Startdatum 01 aug 2015
Einddatum 30 nov 2021

Contact

Patricia Jepma