Centre of Expertise Urban Vitality

Modulair online platform voor toekomstige projecten Mensen in Beweging

Project

Binnen Mensen in Beweging (MiB) kijken onderzoekers hoe zij met behulp van creatieve technologie risicogroepen kunnen motiveren tot een gezondere levensstijl. Bij het schrijven van onderzoeksaanvragen lopen zij vaak tegen het probleem aan dat het ontwikkelen van een applicatie veel tijd en geld kost. Dit projectteam bouwt daarom een modulair online platform waardoor onderzoekers bij toekomstige MiB-projecten sneller een applicatie kunnen inzetten.

De HvA deed de afgelopen jaren veel kennis en ervaring op met het ontwikkelen van en onderzoek naar de driehoek Bewegen, Voeding en Creatieve Technologie. Zo ontwikkelden onderzoekers applicaties waarbij kwetsbare groepen worden gestimuleerd tot gezond beweeg- en eetgedrag met behulp van creatieve technologie. Denk aan de VITAMINE-interventie voor vitale Amsterdamse ouderen en de beweegapp Foxfit voor kinderen met astma. Nieuwe projecten beginnen vaak vanaf scratch terwijl veel kerncomponenten generiek zijn, de benodigde technologie vergelijkbaar is, en de wens om de data aan de bron te verzamelen, universeel is.

Bij goed functionerende e-Health toepassingen gaat het om de juiste dataverzameling, bijvoorbeeld het analyseren van beweegpatronen. De output wordt gebruikt om gezond gedrag te stimuleren; offline via zorgprofessionals of online via persuasieve technologie. Als de projectgroep deze infrastructuur goed neerzet in een modulair platform dan kunnen onderzoekers in de toekomst de technische basisprincipes voor meerdere doelgroepen gebruiken.

Doel

Het projectteam creëert een springplank die zowel een efficiëntere ontwikkeling van toekomstige applicaties realiseert als een snellere implementatie in de praktijk.

Methode

In de inventarisatiefase stelt het projectteam een pakket aan technische eisen op (functionaliteiten, flexibiliteit, veiligheid etc.) en inhoudelijk eisen (interface, koppeling met bijv. stappentellers of al bestaande applicaties). Zodra de eisen helder zijn, ontwikkelen onderzoekers een prototype.

Verwachte resultaten/producten

Een modulair systeem dat onderzoekers kunnen uitbreiden naar verschillende doelgroepen. Dit systeem vormt een essentiële basis voor meerdere toekomstige subsidieaanvragen binnen Mensen in Beweging.

Maatschappelijke impact

Dit project biedt een essentiële basis voor toekomstige projecten waarbij onderzoekers voeding, beweging en creatieve technologie inzetten om risicogroepen te motiveren om gezonder te leven. Zo zetten onderzoekers binnen Mensen in Beweging de komende jaren in op het ontwikkelen van een blended interventie voor kwetsbare ouderen.

Bijdrage onderzoek en onderwijs

Door dit project hoeven onderzoekers niet meer vanaf scratch bij elk project een nieuw platform te ontwikkelen en na te denken over het beheer en de infrastructuur. Zij kunnen applicaties sneller doorontwikkelen, bij nieuwe subsidieaanvragen beter voortbouwen op eerder werk en meer middelen besteden aan inhoudelijk onderzoek. Dit draagt bij aan de kwaliteit en toegankelijkheid van de platforms omdat onderzoekers binnen hun projecten goede beveiligingseisen en data-opslag waarborgen (FAIR-principes).

Gepubliceerd door  Urban Vitality 2 november 2023

Project Info

Mensen in Beweging HvA
Startdatum 01 feb 2021
Einddatum 31 okt 2021