Centre of Expertise Urban Vitality

Ontwikkelen en testen van meetinstrument voor meten van verandering beweeggedrag

Project

Gedragsverandering is een belangrijk onderdeel van de oefentherapie. Oefentherapeuten passen gedragsveranderingstechnieken toe om duurzame verandering van gezond beweeggedrag te bereiken. Momenteel worden er nog geen betrouwbare en bruikbare instrumenten gebruikt om de determinanten van duurzame verandering van beweeggedrag te identificeren tijdens de behandeling van patiënten met o.a. chronische rugpijn.

Doel

Het ontwikkelen en testen van een meetinstrument om de intentie van verandering van beweeggedrag te meten.

Het project heeft 3 opvolgende fases:

1. Literatuurstudie: naar instrumenten die verandering van beweeggedrag meten. Er is gezocht met de (Mesh) termen: fysieke activiteit, (beweeg)gedrag, meetinstrumenten, fysio- en oefentherapie.

2. Ontwikkeling van het meetinstrument IPABC (intention to physical activity behavior change) aan de hand van de theory of planned behavior handleiding (Francis, 2004) en de theorie van Balm (2010).

3 Testen van de IPABC op validiteit, haalbaarheid, betrouwbaarheid (reproduceerbaarheid) en de interne consistentie. Er zijn 35 oefentherapeuten die elk 4-5 patiënten gevraagd heeft de IPABC in te vullen. Hierna zijn alle 35 therapeuten ondervraagd over de psychometrische eigenschappen van het instrument.

Conclusie

Het IPABC meetinstrument is met succes ontwikkeld om de intentie van verandering van beweeggedrag te meten. Het instrument blijkt betrouwbaar, valide en bruikbaar. Het onderzoekt de attitude en overtuigingen die ten grondslag liggen aan gezond beweeggedrag en resultaten kunnen worden gebruikt om de behandeldoelen optimaler te formuleren. Therapeuten geven aan dat dit instrument een belangrijke toevoeging is in de beroepspraktijk.

Implicatie

Door de intentie van verandering van beweeggedrag te meten aan het begin van, en te monitoren tijdens, de behandeling, kan de oefentherapeut betere behandeldoelen stellen en, indien nodig, de behandeling van patiënten aanpassen. De IPABC is een zinvol meetinstrument voor de behandeling van patiënten met o.a. chronische rugpijn voor wie het aanleren van duurzaam gezond beweeggedrag belangrijk is.

De volgende stap in dit project is het meetinstrument te digitaliseren, implementeren om vervolgens verder de relatie te onderzoeken tussen de gemeten intentie van verandering van beweeggedrag en het daadwerkelijke gedrag.

Gepubliceerd door  Urban Vitality 16 juli 2019

Project Info

Startdatum 01 sep 2016
Einddatum 31 dec 2017

Contact