Centre of Expertise Urban Vitality

Oefentherapie voor gezond beweeggedrag in leefomgeving cliënten

Project

Oefentherapie richt zich al 100 jaar op het optimaal laten bewegen en functioneren van cliënten in hun eigen leefomgeving, ongeacht hun aandoening. In 2018 bracht de beroepsvereniging van Oefentherapeuten (VvOCM) de kennisagenda ‘Verandering in beweeggedrag en onderzoek’ uit. Het VWS-rapport de ‘Juiste Zorg op de Juiste Plek’ uit hetzelfde jaar, benadrukte nog maar eens het belang van zorg en functioneren in de eigen leefomgeving. In dit project pakken onderzoekers van het lectoraat Oefentherapie - Dagelijks Bewegen! voor het eerst vragen uit de VvOCM kennisagenda op.

Oefentherapeuten (OT) begeleiden cliënten in optimaal bewegen en functioneren in de eigen leefomgeving. Denk aan dagelijkse activiteiten in huis, op werk, bij sporten en het uitvoeren van sociale activiteiten. Om cliënten te leren omgaan met en grip te krijgen op hun (pijn)klachten en het (bewegend) functioneren te verbeteren, coachen oefentherapeuten hen vanuit een persoonsgerichte benadering. Ze gaan hierbij altijd uit van de lichamelijke, sociale, emotionele en persoonlijke aspecten van de cliënt.

Oefentherapeuten passen bij het behandelen van hun cliënten verschillende strategieën toe: motorisch leren, gedragsverandering en zelfmanagement. Uit eerder onderzoek blijkt dat cliënten moeite hebben met het toepassen van nieuw aangeleerd bewegingsgedrag vanuit de OT-praktijk naar hun dagelijks leven.

Lector Bart Visser:

Een cliënt heeft pas echt geleerd om anders te bewegen als hij of zij de kennis en tools kan toepassen in het dagelijks leven, nu en in de toekomst.

Doel

Het vergroten van kennis en het doorontwikkelen van oefentherapeutische behandelingsstrategieën in de eigen leefomgeving van cliënten met chronische pijn.

Methodes

 • Literatuurstudie
 • Interviews met cliënten.
 • Focusgroepen met oefentherapeuten.
 • Delphi-studie met oefentherapeuten.
 • Observeren van behandelsessies.
 • Ontwikkelen van een web-based toolbox met oefentherapeutische strategieën en meetinstrumenten.
 • Testen van de web-based toolbox in een pilotstudie in de OT-praktijk.
 • Parallel aan bovenstaande onderzoeken richt het projectteam een OT-onderzoeksnetwerk op. Dit netwerk richt zich op het bestendigen van de onderzoekslijn en het onderzoeksprogramma ‘Beweeggedrag in de context van de cliënt.’

Verwachte resultaten/producten

 • Inzicht in belemmerende en bevorderende factoren van motorisch leren en gedragsverandering vanuit het perspectief van cliënten en vanuit het perspectief van oefentherapeuten.
 • Inzicht in valide- en betrouwbare instrumenten om motorische vaardigheden, gedragsverandering en zelfmanagement in de leefomgeving van cliënten te meten.
 • Inzicht in de gebruikte behandelingsstrategieën van oefentherapeuten.
 • Een web-based toolbox voor cliënten en oefentherapeuten.
 • Een onderzoeksnetwerk dat bijeenkomsten georganiseerd om onderzoekers, cliënten, oefentherapeuten, fysiotherapeuten, psychomotorisch therapeuten en andere geïnteresseerden samen te brengen.

Maatschappelijke impact

Het projectteam optimaliseert oefentherapie gericht op het functioneren in de eigen leefomgeving van cliënten met chronische pijn. Hierdoor treedt een duurzame verbetering op van (bewegend) functioneren en klachten. Deze aanpak sluit volledig aan bij de ‘Juiste Zorg Op De Juiste Plek’ en levert zinvolle en kostenbesparende zorg.

Bijdrage onderwijs en onderzoek

 • Het projectteam zet een OT-onderzoeksnetwerk op.
 • Dit is het eerste onderzoek dat vanuit de kennisagenda ‘Verandering in beweeggedrag en onderzoek’ van de VvOCM wordt opgepakt.
 • Bij elk deelonderzoek betrekt het projectteam studenten die bijvoorbeeld onderzoek uitvoeren voor hun afstudeerproject.
 • Opleidingen nemen de uitkomsten van dit onderzoek op in hun studieprogramma en in nascholingsprogramma’s voor oefentherapeuten.

Betrokken lectoraten

 • HvA-lectoraat: Oefentherapie - Dagelijks Bewegen!
 • HU-lectoraat: Innovatie van Beweegzorg (Cindy Veenhof en Matthijs Tuijt)

Externe partners

 • Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck: VvOCM
 • Opleiding Psychomotorische Therapie, Christelijke Hogeschool Windesheim: Psychomotorische Therapie en Bewegingsagogie | Hbo in Zwolle | Windesheim
 • Stichting Landelijk Netwerk Chronische Pijn
 • Cliëntenbelang Amsterdam - voor iedereen met een beperking en chronische ziekte
 • Vereniging Samenwerkingsverband Pijnpatiënten naar één stem: Pijnpatientennaar1stem

Subsidieverstrekker

 • ZonMw

Nieuwsbrieven

Gepubliceerd door  Urban Vitality 16 november 2023

Project Info

Startdatum 01 dec 2021
Einddatum 01 dec 2025