Centre of Expertise Urban Vitality

TRAINING FOR EXCELLENCE (T4X)

Project

Structureel tot de top 10 beste sportlanden ter wereld behoren. Dat is de ambitie van Nederland. Ook in de podiumkunsten zoals muziek en dans willen we wedijveren met de wereldtop. Nederland blijft echter een klein land met beperkte middelen. Daarom zet het onderzoeksproject Training for Excellence in op het ontwikkelen van kwalitatief hoogwaardige trainingen. Doel: met minder geld en minder uren toch het maximale rendement halen.

Doelstelling

Het onderzoeksteam van Training for Excellence wil de kwaliteit van trainingen in sport, muziek en dans structureel en op een landelijk niveau naar een hoger plan trekken door het invoeren en evalueren van wetenschappelijk onderbouwde oefenmethodes.

Methode

Per domein (sport, dans en muziek) ontwikkelt het onderzoeksteam trainingsinterventies op basis van slimme en veelbelovende oefenmethodes, onderbouwd met wetenschappelijk onderzoek.

Slimme oefenmethodes

 • doelbewust oefenen
 • stimuleren van een externe focus van aandacht
 • inrichten van de oefenomgeving

Het onderzoek vindt plaats in unieke Living Labs waarbij sporters, musici en dansers in hun eigen trainings- en prestatieomgeving onderzocht worden. Tijdens het onderzoek werken studenten van de HvA, Codarts en het Conservatorium van Amsterdam binnen hun (afstudeer)stage mee aan het Training for Excellence project.

Onderzoekers volgen en meten:

 • sporters van het CTO Vrouwenbasketball;
 • studenten van het Conservatorium van Amsterdam;
 • musici van het Koninklijk Concertgebouw Orkest en Residentieorkest.
 • studenten van de Codarts-dansopleiding;

Resultaat

Per domein worden trainingsinterventies ontwikkeld, ingevoerd en geëvalueerd. De inzichten over effectief trainen worden verwerkt in praktische handleidingen voor sport, muziek en dans, en het opleidingsmateriaal van Codarts Rotterdam, het Conservatorium van Amsterdam en de ALO Amsterdam.

Achtergrondinformatie

Partners

 • Vrije Universiteit Amsterdam
 • Codarts Rotterdam
 • Conservatorium van Amsterdam
 • Koninklijk ConcertgebouwOrkest (KCO)
 • Residentie Orkest
 • Nederlandse Basketball Bond
 • CTO Amsterdam, CTO Vrouwenbasketball
 • NOC*NSF
 • TEL Technologies (BB-SYS)
 • NLCoach
Gepubliceerd door  Urban Vitality 21 mei 2024

Project Info

Startdatum 01 sep 2018
Einddatum 01 jan 2022

Contact

Jolan Kegelaers