Centre of Expertise Urban Vitality

DASHBOARD BASKETBAL SCHOTPERCENTAGES

Project

Het lectoraten Leren en Presteren in Sport monitort al een aantal jaar handmatig de schotpercentages tijdens de trainingen van het CTO Vrouwenbasketball. De percentages tonen aan of de speelsters voldoende progressie boeken en of ze effectief trainen. Ook kijken onderzoekers naar eventuele verschillen in schotpercentages tussen trainingen en wedstrijden. Samen met HvA-studenten ontwikkelen de lectoraten een flexibel dashboard dat individuele schotpercentages sneller en nauwkeuriger terugkoppelt aan coaches en speelsters.

Trainingstijd is schaars; de coach moet zijn haar training zo efficiënt en effectief mogelijk indelen. Schotpercentages bieden een belangrijk hulpmiddel bij het meten van de trainingseffectiviteit. Daarnaast gebruiken onderzoekers de schotpercentages om de ontwikkeling van het basketbalschot te monitoren.

Doelstelling

Onderzoekers ontwikkelen een gebruiksvriendelijk dashboard voor flexibele terugkoppeling van gegevens over schotpercentages. Het dashboard helpt het CTO Vrouwenbasketball om de schottechniek van speelsters te verbeteren.

Methode

In samenwerking met docenten en studenten van de HvA-faculteit Design, Creatie en Informatie programmeren onderzoekers gebruiksvriendelijke software om schotpercentages terug te koppelen naar trainers en spelers.

Verwachte product

Dashboard voor schotpercentages

Wat draagt het onderzoek bij aan de praktijk?

  • Het CTO Vrouwenbasketball kan het dashboard direct toepassen in trainingen en wedstrijden.
  • Studenten van de HvA-faculteit Design, Creatie en Informatie leveren een bijdrage aan een praktijkgericht onderzoek in Amsterdam.
  • De verzamelde gegevens bieden mogelijkheden tot vervolgonderzoek naar schottechnieken in de basketbalsport.

Partners

CTO Vrouwenbasketball

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Bewegen, Sport en Voeding 23 oktober 2018

Project Info

Startdatum 01 sep 2016
Einddatum 01 sep 2018

Contact

Niek van Ulzen
Mariëtte van Maarseveen (VU)