Centre of Expertise Urban Vitality

Atlas - Athletes as Entrepreneurs

Project

AtLAS is een vervolg op het AtlETiC-project waarbij onderzoekers een Massive Open Online Course (MOOC) ontwikkelden met behulp van ruim 270 Europese talenten en topsporters. Onderzoekers van AtLAS gebruiken de resultaten uit het AtlETiC-project voor het verder ontwikkelen van een training waarbij ondernemerschap voor Europese topsporters en talenten centraal staat. De HvA speelt binnen dit project de rol van expert; gespecialiseerd in blended-learning, ondernemerschap en duale carrières.

Dennis van Vlaanderen, projectleider:

De HvA bevestigt met AtLAS haar leidende positie in Nederland en Europa op het gebied van Dual Careers met de inzet van de Topsport Academie Amsterdam (TAA). Dit koppelen we aan de diverse ondernemerschapsactiviteiten, zoals de HvA-minor Ondernemerschap. Hierdoor ontstaat binnen de hele hogeschool een unieke kruisbestuiving tussen onderwijs, topsport en ondernemerschap.

De AtLAS-training vergroot zowel de theoretische als de praktische competenties van topsporters die overwegen een eigen bedrijf op te zetten. Nu of op een later moment in hun carrière. Het programma is afgestemd op de specifieke eisen van talenten en (top)sporters. Het bestaat uit een flexibele en praktijkgerichte aanpak die studenten nieuwe vaardigheden aanleert en hun carrière vooruithelpt. Topsport-ondernemers en bedrijfsexperts fungeren als ondersteunende mentoren van de studenten.

Doel

Het doel van de AtLAS-training is tweeledig: enerzijds creëert het projectteam voor topsporters de mogelijkheid om zich tijdens hun sportcarrière cognitief te blijven ontwikkelen en hen toekomstperspectief te bieden. Anderzijds laat de AtLAS-training aan andere doelgroepen zien hoe je je vaardigheden kunt inzetten op andere gebieden dan oorspronkelijk bedoeld.

Methode

De projectgroep maakt gebruik van participatief actieonderzoek met werkvormen zoals focusgroepen waaraan topsporters, ondernemers en dual career experts deelnemen. Op basis van co-creatie met Europese partners ontwikkelen onderzoekers 5 modules. In de testfase doorlopen de leden van het projectteam zelf de nieuwe training. Hierbij richten zij zich op diverse gebieden: inhoud, toegankelijkheid en aantrekkelijkheid.

Verwachte resultaten/producten

Het curriculum bestaat uit een online training van 5 modules. Elke module duurt 1 week en vereist ongeveer 5 uur studietijd. Bovendien krijgen deelnemende sporters de unieke kans om in dezelfde periode een optionele on-site of online-live training bij te wonen bij 1 van de 6 Europese instellingen.

Onderzoekers van het AtLAS-project focussen zich op het creëren van een digitale omgeving waarbinnen zij een MOOC ontwikkelen. Deze MOOC is vrij toegankelijk voor iedereen, met de focus op (top)sporters die interesse hebben in ondernemerschap. Onderzoekers richten de MOOC zo in dat deelnemers zelf hun verworven skills en competenties kunnen inzetten voor een succesvolle onderneming.

Verwachte maatschappelijke impact

Met AtLAS tonen onderzoekers aan dat vaardigheden transformeerbaar zijn naar andere doelen; mits ze op de juiste manier worden ondersteund. Binnen dit project zetten deelnemers hun vaardigheden voor de topsport ook in voor het ondernemerschap. Met AtLAS tonen onderzoekers aan dat mensen overal in de maatschappij hun vaardigheden veel breder kunnen inzetten. Met als resultaat mogelijkheden voor iedereen om deel te nemen aan de maatschappij.

Bijdrage onderwijs en onderzoek

De MOOC is een onderwijsproduct op basis van Europese samenwerking en onderzoek en inzetbaar op 3 manieren:

  • Voor opleidingen met een ondernemerschap component.
  • Als losstaande (bijscholings)cursus.
  • Als voorbeeld hoe je branche-overschrijdende skills kunt vertalen en inzetten.

Externe partners

  • FH Joanneum (Oostenrijk)
  • Edinburgh Napier University (Schotland)
  • Olympisch commitee Slovenia (Slovenië)
  • Aarhus University (Denemarken)
  • Universita Degli Studi Torino (Italië)
  • World University Service (WUS) Oostenrijk
  • TWIN Sport (Europa)
Gepubliceerd door  Urban Vitality 15 december 2023

Project Info

Startdatum 01 jan 2020
Einddatum 31 dec 2022

Contact

Cees Vervoorn
Nina van Huissteden
Melanie Klemann