Centre of Expertise Urban Vitality

Voor iedereen een app

Project

Binnen dit project wordt onderzoek gedaan naar welke (populaire) sportapp past bij welk type van gebruiker/professional op basis van doelstellingen en wensen. Dit kan variëren van sport- en beweegstimulering, trainingsbegeleiding, gezondheidsbevordering, community building en monitoring. Gezien de complexiteit van de thematiek en het belang van een integrale aanpak is een multidisciplinair consortium samengesteld. (van hogescholen, universiteiten, kennisinstituten, gemeenten, sportbonden, brancheorganisaties en MKB’ers).

De laatste vijf jaar is het gebruik van sport- en gezondheid gerelateerde smartphone applicaties exponentieel gegroeid. Grote groepen beoefenaars van individueel te beoefenen sporten zoals hardlopen, fietsen en wandelen, maken gebruik van diverse sportapps. Voor (potentiële) sporters is het echter moeilijk om een keuze te maken uit de vele duizenden apps die voor handen zijn.

Naast de sporters zelf krijgen professionals en organisaties (zoals sportverenigingen en gemeenten) in hun werkveld ook te maken met sportapps. Professionals als (personal) trainers, coaches en leefstijlprofessionals kunnen hun cliënten aanmoedigen om een sportapp te gebruiken met als doel goede intenties vol te houden, nieuwe doelen te stellen en ervaringen te delen. Echter ook bij hun ontbreekt de juiste kennis om de geschikte app voor de juiste cliënt te bepalen.

Nochtans hebben sportapps, in een tijd waarin veel sporters individueel sporten zonder hulp van coaches en trainers in sportverenigingen, een enorm potentieel. Hiervoor is het essentieel dat apps de sporters optimaal begeleiden. Idealiter zouden apps moeten bijdragen aan een blessurevrije, frequente, plezierige en motiverende sportdeelname. Willen apps hier daadwerkelijk aan bijdragen is aanvullende kennis hard nodig.

Doelstelling

Doelstelling van dit project is bepalen welke (populaire) sportapp past bij welk type van gebruiker/professional op basis van doelstellingen en wensen (op vlak van sport-/beweegstimulering, trainingsbegeleiding, gezondheidsbevordering, community building en monitoring). Volgende deeldoelstellingen worden hierin onderscheiden:

 • Overzicht van karakteristieken van bestaande sportapps voor hardlopen, fietsen en wandelen.
 • Inzicht in de toepasbaarheid van bestaande apps voor professionals ((personal) trainers en coaches, leefstijlprofessionals, fysiotherapeuten, vertegenwoordigers van sportverenigingen en beleidsvertegenwoordigers).
 • Inzicht in de bruikbaarheid en hanteerbaarheid van sportapps voor individuele gebruikers.
 • Ontwikkelen van een dynamische en toekomstbestendige beslistool voor professionals en individuele sporters

Doelgroep

Gebruikers en professionals binnen het domein van sport-/beweegstimulering, trainingsbegeleiding, gezondheidsbevordering, community building en monitoring zoals de (ongeorganiseerde) individuele sporter (hardlopen, fietsen en wandelen) en professionals zoals (personal) trainers, coaches en leefstijlprofessionals e.a.

Dit project wordt gefinancierd vanuit een SIA-RAAK subsidie en met als penvoerder Fontys Sporthogeschool (Lectoraat Move to Be).

Voor dit project is een multidisciplinair consortium samengesteld. Partners in dit project zijn:

 • Fontys Sporthogeschool (penvoerder)
 • Hogeschool van Amsterdam
 • Hogeschool Inholland
 • Mulier Instituut
 • Technische Universiteit Eindhoven, Faculteit Industrial Design
 • Universiteit Utrecht, Faculteit Geowetenschappen
 • Universiteit Maastricht, Vakgroep Gezondheidsbevordering
 • Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
 • Atletiekunie
 • Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie (KNWU)
 • NLcoach
 • Nederlandse Beroepsvereniging voor Leefstijl Professionals (NBLP)
 • Gemeente Eindhoven
 • Gemeente Amsterdam

Voor meer informatie over dit project, stuur een e-mail naar Joan Dallinga (j.m.dallinga@hva.nl)

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Bewegen, Sport en Voeding 29 september 2020

Project Info

Startdatum 01 apr 2016
Einddatum 31 mrt 2018

Contact

Joan Dallinga
Jet van der Werf

Locatie

Dr. Meurerhuis (DMH)

Dr. Meurerlaan 8

1067 SM Amsterdam

020 595 3400