Hogeschool van Amsterdam

Urban Vitality

SENSEI

Project

Ongezonde leefstijl is wereldwijd één van de belangrijkste uitdagingen op het gebied van de volksgezondheid. Met name bewegingsarmoede is een probleem dat steeds grotere groepen mensen raakt. In deze studie, die deel uitmaakt van het ontwikkelproject genaamd SENSEI (sensor driven coaching for healthy living), bekijken wij hoe een app voor meer bewegen zou kunnen bijdragen aan leefstijlverbetering.

Doel onderzoek

Het project SENSEI heeft als doel duurzaam bij te dragen aan gezond gedrag via gedragsinterventies om de persoonlijke motivatie van mensen te versterken met behulp van moderne ICT, in het bijzonder smartphones. Een workpackage (community profiling en user profiling) binnen dit project zal leiden tot een programma van functionele eisen voor dergelijke applicaties. De resultaten worden meegenomen in de ontwikkeling van een app die zich zowel qua functionaliteit als qua werking zal onderscheiden van reeds bestaande beweeg-apps. In een tweede workpackage wordt een eerste versie van de app getest door studenten van de HvA. Tot slot zullen geselecteerde gebruikers van de app deze testen in een ‘golden demo’. 

Methode

Er zal een experimentele studie worden opgezet waarin een groep beginnende hardlopers random de SENSEI app ter beschikking zal worden gesteld. Gedurende 6 maanden wordt het beweeggedrag en de leefstijl van deze groep bekeken en dit wordt vergeleken met een groep die de SENSEI app niet kreeg. Ook wordt gekeken wat de ervaringen met het gebruik van de app zijn.

Resultaten 

Het project wordt uitgevoerd in 2013 - 2016. In 2015 zullen de eerste resultaten vrijkomen. 

Onderzoeksteam

Het onderzoek wordt geleid door het team van lector Marije Deutekom.

Meer informatie bij Marije Deutekom: m.baart.de.la.faille@hva.nl

 

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Bewegen, Sport en Voeding 27 februari 2020