Hogeschool van Amsterdam

Urban Vitality

Marathon van Amsterdam

Project

We doen onderzoek naar de economische impact van de Marathon van Amsterdam in 2014.

Methode

Een economische impactstudie is gericht op het identificeren van de additionele bestedingsimpuls die samenhangt met de organisatie van een evenement. In dit geval gaat het dus om bestedingen die zonder de Amsterdam Marathon niet in de lokale Amsterdamse economie zouden zijn gevloeid. De eventuele bestedingsimpuls is samengesteld uit een aantal elementen. Het betreft:

  1. Lokale bestedingen van deelnemers 
  2. Lokale bestedingen van toeschouwers
  3. Netto lokale bestedingen van de organisatie
  4. Lokale bestedingen van media-vertegenwoordigers 

Voor het inventariseren van de bestedingen van de buitenlandse deelnemers hebben wij gebruik gemaakt van een online vragenlijst. Deze is in de week na de marathon via email verspreid onder de buitenlandse deelnemers. De opzet en inhoud van de vragenlijst was ge├źnt op de WESP-standaard.

Voor een optimale respons hebben wij de vragenlijsten vertaald in meerdere talen: Engels, Frans, Duits, Italiaans, Portugees en Spaans. De Nederlandse vragenlijst zal in enigszins aangepaste vorm ook worden verspreid onder een steekproef van Nederlandse deelnemers. In deze vragenlijst zijn ook vragen gesteld over beweeggedrag, leefstijl en gezondheid.  Daarnaast hebben wij de bestedingsimpuls vanuit de toeschouwers gemeten door het benaderen van bezoekers.   

Resultaten

Het complete rapport wordt naar verwachting begin 2015 openbaar gemaakt.  

Onderzoeksteam

Dit onderzoek is uitgevoerd door lector Marije Deutekom (HvA), Pieter Verhoogt (Sport2B) en Vera Dekkers (HOIO lectoraat Kracht van Sport).  

Meer informatie bij Marije Deutekom: m.baart.de.la.faille@hva.nl 

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Bewegen, Sport en Voeding 27 februari 2020