Hogeschool van Amsterdam

Urban Vitality

Dam tot Damloop

Project

Het doel van dit langlopende onderzoek is om zicht te krijgen op de effecten van deelname aan de Dam tot Damloop op gezondheid en welbevinden.

Methoden

In 2013 en 2014 is door middel van online vragenlijst onderzoek gekeken naar de effecten van trainen voor dit evenement op deelnemers. In 2013 lag de focus van het onderzoek op effecten op beweeggedrag, gezondheid en leefstijl. In 2014 is er daarnaast ook gekeken naar de rol die online apps hebben in de voorbereidingen. Ook is er gekeken naar het optreden van blessures. Inmiddels hebben we de beschikking over data van 7000 hardlopers.  

Resultaten

Het onderzoek onder ruim achtduizend deelnemers aan de Dam tot Damloop (2013 en 2014) heeft laten zien dat dit evenement aanzet tot een positieve gedragsverandering: een toename in beweging, afname van het rookgedrag en alcoholconsumptie en een verbetering van de subjectieve gezondheid.  

Onderzoeksteam

In dit project is er een samenwerking tussen stichting Le Champion (organisator van sportevenementen) en de Vereniging voor Sportgeneeskunde. Lector Marije Deutekom - Baart de la Faille(HvA) is projectleider van dit onderzoek en wordt geholpen door studenten van de ALO.  

Meer informatie bij Marije Deutekom: m.baart.de.la.faille@hva.nl 

Gepubliceerd door  Urban Vitality 18 maart 2020