Centre of Expertise Urban Vitality

Inzet consumenten ehealth door leefstijlprofessionals

Project

GPS trackers, sensoren, apps op je telefoon. Allemaal eHealth technologie waar steeds meer mensen gebruik van maken. De opkomst van eHealth voor consumenten biedt kansen voor het werk van leefstijlprofessionals zoals leefstijlcoaches, diëtisten, personal trainers, oefentherapeuten en fysiotherapeuten. Een deel van deze professionals ziet de kansen en mogelijkheden van eHealth. Toch blijkt uit onderzoek dat slechts een klein deel eHealth technologie inzet tijdens het begeleiden van cliënten.

Leefstijlprofessionals vinden het lastig om consumenten eHealth (e-coaching en zelfmonitoring tools) in te zetten tijdens hun dagelijkse werk. Zij zien niet hoe eHealth de kwaliteit van hun behandelingen verhoogt en cliënten helpt om hun leefstijl te verbeteren en zelfmanagement te vergroten. 

Doel

  • Gedetailleerd in kaart brengen welke vragen leefstijlprofessionals en hun cliënten hebben op het gebied van consumenten eHealth.
  • Op basis deze uitkomsten een concreet onderzoeksplan maken voor de inzet van consumenten eHealth door leefstijlprofessionals.

De verworven informatie van dit vooronderzoek biedt input voor een subsidieaanvraag waarin het projectteam toewerkt naar een toolkit voor leefstijlprofessionals. Deze toolkit helpt leefstijlprofessionals bij het integreren van consumenten eHealth in de begeleiding van cliënten, om zo hun leefstijl te verbeteren en zelfmanagement te vergroten. Onder leefstijlprofessionals vallen leefstijlcoaches, diëtisten, personal trainers, oefentherapeuten en fysiotherapeuten.

Methode

Vooronderzoek: een behoefteonderzoek onder leefstijlprofessionals en hun cliënten. Daarnaast doet het projectteam onderzoek onder ontwikkelaars van eHealth technologie naar het inzetten van consumenten eHealth.

Verwachte resultaten/producten

RAAK-Publiek-aanvraag

Dit project en het beoogde RAAK-project leveren nieuwe inzichten op het gebied van consumenten eHealth voor leefstijlverbetering. Het projectteam koppelt deze inzichten terug aan verschillende HvA-opleidingen. Studenten krijgen gastcolleges en kunnen deelnemen aan het onderzoek in de vorm van stages en afstudeerprojecten.

Het projectteam gebruikt daarnaast de resultaten van het beoogde RAAK-project om samen met de opleidingen de competenties te bepalen die toekomstige leefstijlprofessionals nodig hebben op het gebied van consumenten eHealth. Ook gebruiken de aangesloten beroepsverenigingen de resultaten van het onderzoek voor hun beroepsprofiel, kennisagenda en nascholingsaanbod.

Onderzoek

De resultaten worden in wetenschappelijke publicaties en congrespresentaties teruggekoppeld aan de onderzoeksgemeenschap.

Praktijk

Het projectteam ontwikkelt de toolkit voor leefstijlprofessionals om hen te ondersteunen bij het inzetten van consumenten eHealth voor hun cliënten. De aangesloten praktijkpartners worden via nieuwsbrieven, workshops en online nieuwsberichten op de hoogte gehouden van de resultaten.

Externe partners

  • Hogeschool Inholland
  • Kenniscentrum Sport
  • Universiteit van Amsterdam (UvA)
  • Paramedisch centrum Gezond in Zuid
  • LIJFSTIJL coaches
  • Elaa
  • Beroepsverenigingen BLCN, VVOCM, NVD)
Gepubliceerd door  Urban Vitality 29 januari 2021

Project Info

Startdatum 01 apr 2020
Einddatum 30 apr 2022

Contact

Joan Dallinga