Centre of Expertise Urban Vitality

Rugpijnvrij Roeien

Project

Roeien is een gezonde sport voor jong en oud. Helaas komen blessures als gevolg van overbelasting vrij vaak voor in de roeisport. Vooral de lage rug blijkt gevoelig voor overbelasting; het percentage lage rugklachten door roeien ligt rond de 32%.

Bij toproeiers leiden rugklachten tot trainingsuitval, het missen van wedstrijden en soms zelfs tot noodgedwongen stoppen met de sport. Recreatieve roeiers kunnen door lage rugklachten voor langere tijd niet sporten en hebben ook in hun dagelijks werk hinder van hun klachten. Terugkerende klachten demotiveren bovendien de terugkeer naar de roeisport. Zowel toproeiers als recreatieve roeiers hebben daarom een grote behoefte aan een oplossing die lage rugpijn tijdens het sporten helpt voorkomen.

Doelstelling en resultaat

Wetenschappelijk onderzoek suggereert een relatie tussen de rughouding tijdens de roeislag en het al dan niet optreden van rugklachten. Het lectoraat Innovatie in Sportprestatie doet binnen het project Rugpijnvrij Roeien onderzoek naar innovatieve roeikleding die tot doel heeft om de rughouding te corrigeren en ondersteunen.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Het onderzoeksteam gaat op basis van input van roeiers, sportmedische staf en wetenschappelijke kennis, een prototype roeikleding ontwikkelen. Deze roeikleding brengt de rug tijdens de roeislag in een optimale houding en biedt zoveel mogelijk ondersteuning. Bij een succesvol prototype biedt het project Rugpijn Roeien een opstap naar commercieel en wetenschappelijk vervolgonderzoek.

Partners

  • KNRB
  • Lorini
  • Sportartsengroep
  • VU
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Bewegen, Sport en Voeding 23 oktober 2018

Project Info

Startdatum 01 dec 2016
Einddatum 30 nov 2017

Contact

Mathijs Hofmijster
Dennis van Kooij