Centre of Expertise Urban Vitality

Top-up: Kijk! Een gezonde wijk

Project

In het project ‘Kijk! Een gezonde wijk’ hebben onderzoekers samen met bewoners uit de Amsterdamse wijk Slotermeer een mobiele app ontwikkeld. De app verzamelt informatie van buurtbewoners over hoe gezond (zowel fysiek als sociaal) zij hun wijk vinden. Op grond van deze informatie ontwikkelt de gemeente Amsterdam samen met ondernemers en bewoners concrete plannen om de gezondheid van Slotermeer en haar bewoners te verbeteren.

Naast de mobiele app wilde het projectteam van Kijk! Een gezonde wijk de bewoners van Slotermeer meer bij de gezondheid van hun eigen wijk betrekken. Iets wat bij bestaande vormen van wetenschappelijke wijkaudit doorgaans niet gebeurt. Dat is bijzonder omdat het hier ging om een aandachtswijk met veel laagopgeleide mensen en bewoners met een migratie-achtergrond.

Het project Kijk! Een gezonde wijk kreeg veel aandacht van professionals uit andere gemeentes. Inmiddels heeft het projectteam meerdere workshops gegeven over Kijk! Een gezonde wijk als vorm van burgerwetenschap en over werken met apps in buurten met laagopgeleide bewoners. Ook hebben West-Brabant en de gemeente Zwolle interesse om de Kijk! Een gezonde wijk aanpak in hun eigen regio toe te passen.

Doelstelling

De interesse van professionals uit andere regio’s biedt een kans om de ontwikkelde methoden en kennis van Kijk! Een gezonde wijk breder uit te zetten. Daarom ontwikkelt het projectteam binnen een TOP-UP project een training en infographic.

Aanpak

Het projectteam ontwikkelt de training in overleg met de regionale partners (Zwolle en West-Brabant). De training bevat onder andere community based onderzoek, Citizen Science, indicatorontwikkeling met bewoners en het inrichten van de app met lokaal gedefinieerde indicatoren. Naast de overdracht van kennis en methoden besteedt het projectteam tijdens de training ook aandacht aan de manier waarop deze kennis en methoden verder doorgegeven kunnen worden. Het projectteam geeft de trainingen bij voorkeur aan beide regio’s samen zodat deelnemers ideeën kunnen uitwisselen.

Naast de training ontwikkelde het projectteam een infographic die de Kijk! Een gezonde wijk aanpak stap voor stap uitlegt. Download de infographic.

Resultaat

Het resultaat van dit project is een training die is afgestemd op de behoeften van lokale professionals en hen voldoende kennis en vaardigheden bijbrengt om zelf met Kijk! Een gezonde wijk aan de slag te gaan. De infographic draagt bij aan een beter begrip en grotere bekendheid van de Kijk! Een gezonde wijk aanpak.

Partners

  • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
  • Gemeente Amsterdam
  • GGD Amsterdam
  • Stichting Eigenwijks

Financiering

Het TOP-UP project wordt mogelijk gemaakt door een subsidie van Regieorgaan SIA (subsidie nr. TOP.UP04.015)

Gepubliceerd door  Urban Vitality 29 september 2020

Project Info

Startdatum 21 jan 2019
Einddatum 31 aug 2019