Centre of Expertise Urban Vitality

Sporen en Sensoren

Effectiviteit van Nudging

Project

De komende maanden wordt in Amsterdam Zuidoost een studie verricht om vast te stellen in hoeverre nudging een gezondere levensstijl kan bevorderen. Er wordt onderzocht of opgeplakte afbeeldingen van voetstapjes leiden tot toename van het gebruik van trappen.

Ter voorbereiding op dit veldonderzoek is een scoping review geschreven, die in kaart brengt wat al bekend is over nudging, welke resultaten van deze studie kunnen worden verwacht en hoe de effectiviteit van nudging kan worden beïnvloed.

Op basis hiervan is deze fact sheet ontwikkeld, waarin de resultaten zullen worden weergegeven. Een completer overzicht van de methoden en resultaten staat in het rapport Sporen en Sensoren.

WAT IS NUDGING?

Nudging is het (licht) bijsturen van het gedrag van mensen door hen een vriendelijk duwtje in de goede richting te geven. Het doel is hen te helpen onderbewust andere (betere, gezondere) keuzes te maken. Ze worden daarbij niet beperkt in hun vrijheden. De door ons gehanteerde definitie is als volgt. “Een nudge is een transparante interventie die een specifieke, voorspelbare en gewenste gedragsverandering teweegbrengt. Deze interventie speelt in op de heuristische*, cognitieve** processen én op de interactie van mensen met hun omgeving. Hierbij blijft hun keuzevrijheid behouden en er is geen sprake van een belonende prikkel.”

ACHTERGROND

Bij het maken van keuzes zijn in de hersenen twee processen betrokken.

  • Heuristische processen. Deze zijn snel, onbewust en intuïtief en spelen doorgaans een rol bij het maken van keuzes.
  • Analytische processen. Deze zijn langzaam, bewust en rationeel en worden slechts in enkele gevallen gebruikt bij het maken van keuzes.

Doordat nudging inspeelt op de heuristische processen zijn zij in theorie effectiever dan andere interventies.

  • Nudging is vaker effectief. Heuristische processen worden vaker gebruikt bij het maken van keuzes.
  • Nudging is toegankelijker. Cognitieve vaardigheden beïnvloeden de effectiviteit van nudging niet.

Nudging is een laagdrempelige vorm van gedragsbeïnvloeding om de volgende redenen:

  • Nudging is goedkoop en gemakkelijk uit te voeren.
  • Nudging is niet onderhevig aan geboden of verboden. Het zal dus weinig weerstand opleveren.
Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Studenten van CREATE-IT hebben de sensoren voor dit project ontwikkeld.

Gepubliceerd door  Urban Vitality 29 september 2020

Project Info

Startdatum 01 sep 2016
Einddatum 31 dec 2018

Contact