Centre of Expertise Urban Vitality

Evaluatie Levensloopbestendige routes

Project

Amsterdam wil een ‘Age-Friendly City’ zijn waarin mensen van alle leeftijden gezond en vitaal kunnen leven. Ouderen vergen in dat opzicht extra aandacht. De openbare ruimte moet voor hen veilig, toegankelijk en aantrekkelijk zijn. Daarnaast is het belangrijk dat de openbare ruimte ouderen stimuleert om te participeren, anderen te ontmoeten en gezond te leven.

Doelstelling

In het kader van Age-Friendly Amsterdam is in 2018 een aantal ruimtelijke ingrepen gedaan om in de Amsterdamse wijken Kortvoort, de Indische Buurt en Buitenveldert levensloopbestendige routes te creëren. Deze levensloopbestendige routes leiden als een circuit door de wijk en nodigen uit tot ontmoeten en bewegen. De routes gaan langs relevante voorzieningen, woningen, verblijfsplekken en haltes van het openbare vervoer. Onderzoekers van de HvA, de GGD Amsterdam en de Vrije Universiteit Amsterdam hebben het effect van deze ingrepen geëvalueerd

Methode

De centrale vraag van dit project was: welk effect hebben de ruimtelijke ingrepen om tot levensloopbestendige routes te komen op mogelijkheden van ouderen voor ontmoetingen en bewegen langs deze routes? Om deze vraag te beantwoorden is gebruikgemaakt van verschillende dataverzamelingsmethodes, namelijk vooronderzoek, observaties, vragenlijsten en wijkbijeenkomsten.

Resultaten

Door de beperkte hoeveelheid data kan het projectteam helaas geen harde uitspraak doen over het effect van de ruimtelijke ingrepen op bewegen en ontmoeten van ouderen. Wél zijn er aanwijzingen dat met name het plaatsen van bankjes enig effect heeft op beweeg- en ontmoetingsgedrag. Bankjes zijn voor ouderen belangrijke rustplekken én plekken om andere wijkbewoners te ontmoeten. De bankjes moeten aan bepaalde eisen voldoen: een hoge zit en een rugleuning en armleuningen en de locatie is belangrijk. Ouderen willen graag meedenken over deze locaties, zodat de bankjes komen op plekken, waar ze elkaar kunnen ontmoeten of waar ze langs komen op wandelroutes.

Er zijn ook aanwijzingen dat goed beheer en onderhoud van de openbare ruimte het beweeg- en ontmoetingsgedrag van ouderen in de betrokken wijken stimuleert. Investeringen in geëgaliseerde trottoirs en (bij oversteekplaatsen) aflopende trottoirs zorgen ervoor dat ouderen zich gemakkelijker door de wijk kunnen verplaatsen en dat valrisico (en daarmee valangst) afneemt. Voor de verplaatsing binnen en buiten de wijk zijn veel ouderen afhankelijk van het openbaar vervoer. Goede toegankelijkheid hiervan, zowel van de haltes als van de vervoersmiddelen (bus, tram, metro en trein), zijn belangrijk om ouderen de mogelijkheid te bieden deze te gebruiken.

Partners

  • GGD Amsterdam
  • Vrije Universiteit (Faculty of Behavioural and Movement Sciences)

Eindrapportage

Gepubliceerd door  Urban Vitality 25 maart 2020

Project Info

Startdatum 21 jan 2019
Einddatum 01 jan 2020