Centre of Expertise Urban Vitality

Community Health School Nieuw-West

Project

In de Community Health School trekken studenten van de HVA-opleiding Voeding en Diëtetiek op met bewoners van stadsdeel Amsterdam Nieuw-West. Samen onderzoeken zij de gezondheidsuitdagingen in Nieuw-West en ontwikkelen, testen en implementeren zij vernieuwende oplossingen. Deze vorm van community service learning moet leiden tot een duurzame samenwerking met een blijvende impact op de gezondheid van bewoners en op het onderzoekend vermogen, empathisch handelen en zelfregulatie van studenten.

Community Health School Amsterdam Nieuw-West

De Community Health School is een samenwerking tussen bewonersorganisatie st. Eigenwijks, de Gezondheidsambassade Nieuw-West en de HvA. Toekomstige voedingsprofessionals richten zich in toenemende mate op preventie en gezondheidsbevordering. Het is belangrijk dat voedingstudenten tijdens hun opleiding al leren hoe zij de beleving en ervaring van hun doelgroepen meenemen in hun plannen. Daarom gaat de HvA een verbond aan met de bewoners van Amsterdam Nieuw-West; een stadsdeel waar op het gebied van gezonde voeding nog veel uitdagingen liggen. In de Community Health School Nieuw-West werken studenten en bewoners samen aan het vergroten van hun kennis en vaardigheden op het gebied van gezond leven en gezond eten.

Studenten gaan gewoonlijk de stad in met korte opdrachten. Met deze nieuwe aanpak doorbreken we dat: we mikken op doorlopende samenwerking. Zo kunnen studenten en bewoners elkaar beter leren kennen en waarderen. En dat is een mooie en duurzame basis voor samen leren.

Doel

Het doel van het project is de empowerment van bewoners en studenten zodat zij hun eigen visie en ideeën over gezondheidsbevordering binnen de gemeenschap kunnen delen. Hierdoor ontstaan interventies die door de gemeenschap gedragen worden en krijgt het opgeleverde werk van studenten meer waarde. Door de samenwerking met bewoners ontwikkelen studenten vaardigheden op het gebied van empathie, interprofessionele samenwerking en reflectievermogen die veel verder gaan dan de huidige opdrachten binnen de muren van de school.

Methode

Het Curriculum van de Community Health School bestaat uit tien bijeenkomsten waarin verschillende aspecten van gezondheid en wijkopbouwwerk aan bod komen. Tussendoor werken gemixte projectgroepen van studenten en bewoners aan hun eigen ideeën om de gezondheid van bewoners in Nieuw-West te bevorderen. Uiteraard wordt deze vorm van projectonderwijs uitgebreid geëvalueerd om de impact voor de Gezondheidsambassade en het effect op de leeropbrengsten in kaart te brengen.

Verwachte resultaten/producten

De benadering zoals hierboven beschreven, wordt ook wel service-learning genoemd. Deze benadering leidt mogelijk tot een hogere mate van interesse en motivatie voor community based werken, betere vaardigheden en meer waardering voor interprofessionele samenwerking bij studenten. Daarnaast lijkt het ook effectief in het bevorderen van gezondheidsgedrag van doelgroepen in de wijk, heeft het een positieve impact op de sociale vaardigheden en het inlevingsvermogen van studenten, en leidt het tot een hoger zelfvertrouwen in het ontwikkelen van gezondheidsbevorderende programma’s.

Hoe draagt het project bij aan onderwijs en onderzoek?

Het beoogde resultaat is het ontwikkelen van een prototype curriculum voor deze Community Health School. Een continue uitwisseling van kennis en ervaring tussen bewoners en studenten staat hierbij centraal. Binnen de onderzoekslijn van de opleiding Voeding en Diëtetiek leren studenten zo community based werken waardoor zij duidelijker de urgentie voelen voor hun onderzoeksproject en een beter onderzoekend vermogen ontwikkelen.

Externe partners

  • st. Eigenwijks
  • Gezondheidsambassade Nieuw-West
  • RIVM
  • GGD Amsterdam
  • VU
Gepubliceerd door  Urban Vitality 29 oktober 2020

Project Info

Community Health School Amsterdam Nieuw-West
Startdatum 01 feb 2021
Einddatum 31 jan 2022