Centre of Expertise Urban Vitality

Wat bewegen beweegt

Project

Veel kinderen en volwassenen bewegen onvoldoende. Inactiviteit en achterblijvende motorische vaardigheden zijn een groeiend probleem. De onderliggende oorzaak is niet precies duidelijk. Motorische vaardigheden zouden een belangrijke rol spelen bij het plezier in bewegen en dus ook invloed hebben op de mate van bewegen.

Actief deelnemen aan fysieke activiteiten draagt bij aan een gezond leven. Gemiddeld genomen bewegen kinderen en volwassenen niet genoeg. Zij zijn motorisch minder vaardig en fit dan in 1990. Binnen het project ‘Wat Bewegen Beweegt’ kijken onderzoekers naar de factoren die invloed hebben op de motorische vaardigheden van jonge kinderen en in hoeverre deze vaardigheden hun latere beweeggedrag beïnvloeden.

Factoren motorische achterstanden

Vanuit het MAMBO-cohort van het lectoraat Bewegingswetenschappen blijkt dat veel basisschoolkinderen een motorische achterstand hebben. Daarnaast is bekend dat veel jongeren te weinig bewegen. Huidige beweegprogramma’s kunnen het beweeggedrag van deze doelgroep maar moeilijk positief beïnvloeden. Mogelijk kunnen we dit probleem veel eerder aanpakken, door in te zetten op de motorische vaardigheden wanneer kinderen nog jong zijn. Maar welke factoren beïnvloeden de motorische vaardigheden? En welke oorzaken zorgen voor motorische achterstanden?

Doelstelling

In dit onderzoek worden de oorzaken van motorische achterstanden zichtbaar. Bovendien wordt duidelijk in hoeverre de motorische vaardigheden het beweeggedrag op latere leeftijd beïnvloeden.

Methode

Bij kinderen van 4 tot 14 jaar meten onderzoekers:

  • motorische vaardigheden
  • fysieke fitheid
  • beweeggedrag
  • zelfbeeld
  • lengte/gewicht.

Daarna volgen de onderzoekers kinderen van 12, 13 en 14 jaar op beweeggedrag. Door middel van kwalitatief onderzoek worden mogelijke onderliggende oorzaken blootgelegd.

Verwachte resultaten

Inzicht in de factoren die bijdragen aan motorische achterstanden en in de mate waarin deze het latere beweeggedrag beïnvloeden.

Wat draagt het onderzoek bij aan de praktijk?

Het zorgdragen voor de kinderen met een motorische achterstand is een essentiële taak van de vakdocent Bewegingsonderwijs. Huidig onderzoek ondersteunt de vakdocent Bewegingsonderwijs hierbij. Daarnaast is het terugdringen van inactiviteit onder jongeren een grote maatschappelijke uitdaging. Het model van Stodden et al. (2008), dat in huidig onderzoek getest wordt, is nog niet eerder in zijn geheel getest.

Partners

  • Basisscholen Amsterdam
  • Gemeente Amsterdam
  • Alles in Beweging
  • Hogeschool Leiden
  • Tilburg University
Gepubliceerd door  Urban Vitality 24 februari 2022

Project Info

Startdatum 01 feb 2019
Einddatum 31 jan 2023