Centre of Expertise Urban Vitality

SAMBO - Samenwerking Motoriek Basis Onderwijs

Project

Gymdocenten op Amsterdamse basisscholen screenen kinderen op hun motorische ontwikkeling. Kinderen met een motorische achterstand komen via de jeugdarts terecht bij de kindertherapeut. Tijdens dit traject is het belangrijk dat zorgprofessionals goed met elkaar samenwerken. Dit gebeurt helaas onvoldoende. Docenten en onderzoekers van de opleidingen Academie voor Lichamelijke Opvoeding, Oefentherapie en Fysiotherapie slaan daarom hun handen ineen. Hun doel: het ontwikkelen van een nieuwe tool die de communicatie tussen zorgprofessionals verbetert.

In het project Gymmermansoog is een zorgpad ontwikkeld. Kinderen met een motorische achterstand worden gescreend door de vakleerkracht en komen via de jeugdarts bij de kindertherapeut terecht. Dit zorgpad gaat er vanuit dat de professionals samenwerken en elkaar informeren. Maar de afstemming over het behandelplan van de kindertherapeut en het programma in de gymles gebeurt nu te weinig, terwijl een goede afstemming het kind ondersteunt in het beter leren bewegen.

Doel

Onderzoekers verzamelen input voor een communicatiemiddel dat zorgt voor een betere communicatie tussen zorgprofessionals die werken met kinderen met een motorische achterstand.

Methode

  • Tijdens werksessies met professionals, opleiders en onderzoekers inventariseren welke factoren de samenwerking tussen professionals bevorderen.
  • De ouders van kinderen met een motorische achterstand interviewen over hun communicatiewensen.
  • Onderdelen uit bestaande communicatiemiddelen tussen zorgprofessionals onderzoeken.
  • Input ophalen bij het lectoraat Digital Life over het ontwerp van een app. Vanaf april tot en met juni de ontwerpeisen beschrijven en toetsen bij experts voor een definitief ontwerp.

Resultaten

Een startklaar plan voor een communicatietool (bijvoorbeeld een app) voor zorgprofessionals en ouders.

Wat draagt het onderzoek bij aan onderwijs?

Dit vooronderzoek is een samenwerking tussen de opleidingen en de lectoraten van de faculteiten Bewegen, Sport en Voeding (FBSV) en Gezondheid (FG). Scholen uit Amsterdam worden betrokken bij het vooronderzoek.

Partners

  • Scholen (vakleerkrachten bewegingsonderwijs uit consortium Gymmermansoog)
  • Gemeente Amsterdam
Gepubliceerd door  Urban Vitality 12 juni 2023

Project Info

Startdatum 31 dec 2018
Einddatum 31 aug 2021