Centre of Expertise Urban Vitality

Invloed corona op motorische ontwikkeling basisschoolkinderen

Project

In het voorjaar van 2020 brak in Nederland de coronacrisis uit: iedereen moest zoveel mogelijk thuisblijven, sportverenigingen mochten geen activiteiten meer aanbieden en scholen gingen dicht. Hierdoor veranderden de dagen voor kinderen. Of zij nog voldoende bewogen, hing vaak af van hun thuissituatie. In dit project kijken onderzoekers naar de invloed van de coronamaatregelen op de motorische ontwikkeling van kinderen.

Regelmatige en gevarieerd bewegen draagt bij aan een gezond leven. Helaas voldoet slechts 61% van de Nederlandse kinderen aan de beweegrichtlijn van 60 minuten per dag. Daarnaast zijn kinderen motorisch minder vaardig dan vroeger. De coronacrisis heeft dit probleem mogelijk verergerd.

Lector Mirka Janssen:

Voor kinderen die van huis uit weinig gestimuleerd worden om te bewegen, is het wegvallen van school, buitenschoolse opvang en sportclubs een groot probleem. Zeker voor kinderen die al minder goed kunnen bewegen.

Doel

In dit project analyseren onderzoekers of de coronamaatregelen de motorische ontwikkeling van bassischoolleerlingen negatief hebben beïnvloed.

Methode

Jaarlijks brengen onderzoekers van het lectoraat Bewegen in en om School op Amsterdamse basisscholen de motorische vaardigheden van leerlingen in kaart. Dit bleven zij doen tijdens de coronacrisis. Door het vergelijken van de coronaperiode met voorgaande jaren kunnen onderzoekers zien of de coronamaatregelen de motorische ontwikkeling van bassischoolleerlingen hebben beïnvloed.

Verwachte resultaten

Inzicht in de effecten van de coronamaatregelen op de motorische ontwikkeling van basisschoolleerlingen in Amsterdam.

Maatschappelijke impact

Afhankelijk van de uitkomsten kan dit onderzoeksproject het belang onderstrepen van georganiseerd sporten voor de motorische ontwikkeling van jonge kinderen.

Bijdrage onderwijs en onderzoek

ALO-studenten leren in hun tweede jaar hoe zij de motorische vaardigheden van basisschoolkinderen in groep 3, 4 en 5 in kaart brengen en interpreteren. Op basis van deze data kunnen zij aanpassingen doen in hun lessen en activiteiten aanbieden die aansluiten bij de ontwikkeling van de klas en individuele leerlingen. De kennis die voortkomt uit dit project integreert de ALO in het studieprogramma van het tweede jaar.

Externe partners

  • Basisscholen in Amsterdam
  • KVLO
  • Alles in Beweging
  • Gemeente Amsterdam (Afdeling Sport & Bos, GGD)
Gepubliceerd door  Urban Vitality 12 juni 2023

Project Info

Startdatum 01 jul 2021
Einddatum 30 jun 2022