Centre of Expertise Urban Vitality

De gezonde middelbare school

Project

Jongeren bewegen te weinig, eten ongezond, zijn mede daardoor zwaarder en krijgen reeds op jonge leeftijd te maken met chronische gezondheidsaandoeningen. Steeds meer middelbare scholen stimuleren hun leerlingen te kiezen voor een gezonde en actieve leefstijl. Sinds kort bestaat er de Aanpak Gezonde School. Dit is een werkwijze voor scholen om planmatig en structureel met gezondheid (inclusief actieve leefstijl) aan de slag te gaan.

Website Gezonde School

Gezondheid maakt onderdeel uit van het schoolbeleid. De school besteedt hierbij niet alleen aandacht aan educatie (gezondheidsvoorlichting), maar ook aan de inrichting van de school zelf (gezonde kantine, inrichten van schoolplein) en signalering van (on)gezonde leefstijl bij de leerlingen. Door het combineren van meerdere enkelvoudige interventies wordt ook gesproken over een integrale aanpak. De vraag is of een gezonde schoolaanpak werkelijk effectief is om de gezondheid van leerlingen te bevorderen. Dit is in Nederland nog niet onderzocht.

Doel

Met dit project willen we onderzoeken of de Aanpak Gezonde School invloed heeft op de gezondheid van leerlingen op een middelbare school.

Methode

Sinds 2010 heeft de OSG Echnaton in Almere een palet aan maatregelen genomen om leerlingen te motiveren gezonde keuzes te maken. Dit palet bestaat onder andere uit het aanbieden van extra bewegingslessen, de introductie van de gezonde schoolkantine, een lesprogramma over gezond gedrag en een leerlingvolgsysteem op gezondheid gerelateerde kenmerken. Daarnaast zijn meer op de lokale situatie toegesneden maatregelen genomen, zoals het herinrichten van de schoolkantine en het schoolplein. Jaarlijks worden de leerlingen gevolgd op de omvang van de lichamelijke activiteit, de lichamelijke fitheid en de kwaliteit van leven.

Resultaten

Door de uitkomsten van leerlingen van het Echnaton te vergelijken met die van leerlingen van controlescholen kan de effectiviteit van de Aanpak Gezonde School worden geëvalueerd. Uit de eerste en voorlopige analyses blijkt dat de lichamelijke fitheid verbetert. Een uitgebreide analyse wordt in 2015 uitgevoerd.

Onderzoeksteam

In samenwerking met de docenten en de schoolleiding van OSG Echnaton doen ALO-studenten jaarlijks de fysieke metingen. Het Echnaton-project valt onder verantwoordelijkheid van ondergetekende en lector Huub Toussaint.

Voor meer informatie over dit project, mail Huib van de Kop: j.h.van.de.kop@hva.nl

Gepubliceerd door  Urban Vitality 24 februari 2022

Project Info

Startdatum 01 sep 2012
Einddatum 01 jan 2020