Hogeschool van Amsterdam

Urban Vitality

Bewegen in Beeld

Project

Hoe volg je de vorderingen van basisschoolleerlingen in het bewegingsonderwijs? Kunnen instrumenten gymleraren hierbij helpen? Binnen het project ‘Bewegen in Beeld’ meten onderzoekers de effectiviteit van nieuwe meetinstrumenten, zoals een balansbord en videocamera’s.

Kinderen bewegen minder buiten schooltijd. Daarom wordt bewegingsonderwijs op de basisschool steeds belangrijker. Daarnaast neemt de diversiteit in leerlingen in bewegingsvaardigheid toe. Dit maakt het lesgeven lastiger voor de gymleraar.

Doelstelling

Onderzoekers willen met dit promotieonderzoek de bewegingsvaardigheid en het beloop daarvan objectief in beeld brengen door het gebruik van sensortechnologie en kunstmatige intelligentie. Twee onderzoeksmethodes waarmee recent grote vooruitgang zijn geboekt. Met dit soort wetenschappelijk onderzoek op het gebied van bewegingsvaardigheid vult het zowel een wetenschappelijk als een praktisch hiaat.

Methode

Onderzoekers ontwikkelen drie meetmethoden en testen deze in de praktijk:

  • een lichtgevende kubus voor fijn-motorische vaardigheden.
  • een geïnstrumentaliseerd balansbord voor de balansvaardigheden.
  • videocamera’s voor het in kaart brengen van motorische vaardigheden.
Onderzoekers analyseren de signalen van deze meetinstrumenten met kunstmatige intelligentie.

Wat draagt het onderzoek bij aan de praktijk?

Het onderzoeksproject geeft objectief inzicht in de individuele ontwikkeling en diversiteit in bewegingsvaardigheid in klassen en verschaft de gymleraar handvatten voor lessuggesties ter bevordering van bewegingsvaardigheid.

Partners

  • Vrije Universiteit
  • Revalidatie Friesland
Gepubliceerd door  Urban Vitality 24 september 2021

Project Info

Startdatum 01 jan 2019
Einddatum 01 jan 2023