Centre of Expertise Urban Vitality

Wijk-up call!

Project

Amsterdam Zuid-Oost is een bijzondere wijk. Een plek waar veel ouderen wonen met complexe problematiek op het gebied van gezondheid, welzijn, wonen en financiën. Daarnaast heerst er in Zuidoost het hoogste percentage laaggeletterdheid, overgewicht en mobiliteitsbeperkingen onder ouderen. Bovendien heeft 66% van de wijkbewoners een niet-westerse migrantenachtergrond.

oudere vrouw

Uit onderzoek blijkt dat deze groep mensen ziektes en fysieke beperkingen vaak anders ervaren en uiten dan mensen met een westerse achtergrond. Ook hebben mensen met een niet-westerse migrantenachtergrond veelal andere verwachtingen van de zorg.

In juli 2018 startte een wijkkliniek in Amsterdam Zuid-Oost. Deze kliniek bevordert het herstel van kwetsbare ouderen tijdens en na een acute ziekenhuisopname. Hierbij wordt specifieke expertise op het gebied van de ouderzorg ingezet. Daarnaast leiden zorg- en welzijnsproblemen bij ouderen vaak tot sociale problemen en vice versa.

Een passend antwoord op het integreren van zorg en welzijn in een wijk als Amsterdam Zuid-Oost is een uitdaging. Het projectteam van Wijk-up Call! leernetwerk Amsterdam Zuidoost zoekt naar oplossingen voor de zorg- en welzijnsproblemen in deze wijk.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Wijk-up Call- HvA

Doelen

 • Het ontwikkelen van een interprofessionele academische leerwerkplaats (I-ALWP) door de hele wijk en een wijkkliniek waar zorg- en welzijnstudenten én hun docenten elkaar treffen.
 • Het realiseren van een interprofessioneel leernetwerk (I-LNW) rondom én met ouderen in de wijk, gericht op het verbeteren van de samenwerking tussen professionals, studenten en bewoners.

Methode

Tijdens themadagen voor de betrokkenen bij het interprofessioneel leernetwerk en de interprofessionele academische werkplaats staan drie leermethodes centraal:

 • een masterclass door een promovendus/ senior-onderzoeker;
 • whole system in the room: een interdisciplinaire casusbespreking waarin een gesprek plaatsvindt met professionals en cliënt/mantelzorgers;
 • follow-the-patient: een evaluatie van een cliëntentraject met alle betrokken disciplines en de cliënt/mantelzorger.

Betrokken uit het interprofessioneel netwerk:

 • kijken mee in elkaars praktijk;
 • maken interprofessionele wijkanalyses;
 • krijgen scholing over interprofessioneel opleiden en samenwerken om hun interprofessionele competenties te bevorderen.
Jim - Ergotherapie

‘Tijdens mijn afstudeerstage in de Wijkkliniek komt ondernemerszin kijken, dat spreekt me enorm aan’

Lees verder

Verwachte resultaten

 • Toename in de kennis en competenties van professionals en docenten én een goede interprofessionele leeromgeving voor studenten, gericht op de zorg die nodig is om ouderen in Amsterdam Zuidoost langer en plezieriger thuis te laten wonen.
 • Een interprofessionele academische leerwerkplaats waar deze samenwerking in geborgd wordt.

Wat draagt het onderzoek bij aan de praktijk?

 • Onderzoek: de evaluatie van deze werkwijze op proces en resultaten.
 • Praktijk: betere zorg voor ouderen in Zuidoost waarbij specifieke problematiek (ongeletterdheid, diverse culturele achtergrond, lage SES etc.) aandacht heeft.
 • Onderwijs: een interprofessionele academische leerwerkplaats.

Externe partners

 • BOOT: kenniswinkel faculteit Maatschappij en Recht van de HvA
 • Cordaan: de Wijkkliniek en de wijkverpleegkundige teams in Zuidoost
 • Ouderenadviesraad Amsterdam Zuidoost
 • ROC van Amsterdam: Zorg en Welzijn
Gepubliceerd door  Urban Vitality 14 maart 2022

Project Info

oudere vrouw
Startdatum 01 jan 2019
Einddatum 01 jun 2021

Contact

Berna Sol