Centre of Expertise Urban Vitality

Verschillen in multimorbiditeit en zorggebruik tussen mannen en vrouwen met hartfalen

Project

Een van de aandoeningen die veel bij ouderen voorkomt is hartfalen. Patiënten met hartfalen hebben vaak multimorbiditeit en een hoog zorggebruik, maar zij worden ook frequent opgenomen in het ziekenhuis en hebben een lage kwaliteit van leven en meer depressieve klachten. Er is echter weinig bekend over de verschillen mannen en vrouwen met hartfalen op het gebied van somatische en psychiatrische multimorbiditeit en zorggebruik in Nederland.

Subsidieverstrekker: ZonMw
Projectnummer 633400013 TOPICS-MDS individuele projecten
Kader: Complex Care en Integratie van psychiatrische en somatische zorg

De onderzoeksvraag is: Verschillen oudere vrouwen met hartfalen van oudere mannen met hartfalen in de mate van multimorbiditeit (somatisch / psychiatrisch) en mate van zorggebruik?

Met meer kennis over de verschillen in multimorbiditeit en de mate van zorggebruik bij hartfalen, is het mogelijk om de zorg voor mannen en vrouwen met hartfalen te verbeteren, en toe te spitsen op specifieke zorgbehoefte.

Methode

In dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van een al bestaande database, de TOPICS MDS database. Deze database bevat gegevens over de fysieke en geestelijke gezondheid en welbevinden van meer dan 38.000 ouderen uit 41 projecten in Nederland.

Er bevinden zich 7500 ouderen met zelf-gerapporteerd hartfalen in de database. In deze groep met hartfalen wordt de prevalentie van multimorbiditeit vergeleken tussen mannen en vrouwen. Ook wordt de mate van zorggebruik en de prevalentie van angst/depressie vergeleken tussen mannen en vrouwen.

Het lectoraat ‘Integratie van psychiatrische en somatische zorg’, is aangesloten bij het onderzoeksprogramma Complex Care van de Hogeschool van Amsterdam en richt zich op cardiale patiënten met psychiatrische comorbiditeit en psychiatrische patiënten met cardiale comorbiditeit.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Gezondheid 16 juli 2019

Project Info

Startdatum 01 nov 2016
Einddatum 01 nov 2017

Contact

Wilma Scholte op Reimer
Jolanda Maaskant