Centre of Expertise Urban Vitality

Fit-for-Practice

Project

Met de toename van patiënten met een complexe zorgvraag, neemt ook de complexiteit van de zorg toe. Er zijn steeds vaker verschillende zorgprofessionals betrokken bij de zorg voor één patiënt. Deze complexiteit van zorg en zorgverlening vraagt andere competenties van de hulpverleners.

Klinisch redeneren, het gebruik van wetenschappelijke resultaten, gezamenlijke besluitvorming en coördinatie van zorg zullen een steeds belangrijker onderdeel van de zorg uitmaken. Voor de verpleegkundigen wordt hierop ingespeeld in het nieuwe onderwijsprogramma Bachelor Nursing 2020.

Om de hierboven genoemde competenties in de praktijk te integreren, worden in dit project twee academische leer-werkplaatsen opgezet. Binnen deze leer-werkplaatsen werken verpleegkundigen, studenten en onderzoekers uit verschillende beroepsgroepen samen aan het optimaliseren van de zorg voor een complexe patiëntengroep.

Een belangrijk methode die daarbij gebruikt zal worden is “whole system in the room” bijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten wordt de zorg na ontslag uit het ziekenhuis geëvalueerd met alle betrokkenen: de patiënt, de mantelzorgers, hulpverleners werkzaam in het ziekenhuis en de hulpverleners uit de eerste lijn. Verder zullen verpleegkundigen uit het ziekenhuis en de eerste lijn meer leren over de afstemming van de zorg over de muren van hun eigen organisatie heen door met de patiënt mee te gaan tijdens de transfer momenten (“follow the patient”).

Samenwerking

Dit project is een samenwerking tussen de Hogeschool van Amsterdam – Verpleegkunde, het Academische Medisch Centrum – divisie Cardiologie en Vrouw-Kind, Cordaan en Allerzorg. Daarnaast wordt samengewerkt met het project Sterke Schakels 2.0 .

Evaluatie

De evaluatie vindt plaats met behulp van verschillende instrumenten, ontwikkeld om complexiteit van zorg, competenties en gezamenlijke besluitvorming te meten.

Publicatie

Lees een publicatie over het Fit for Practice project op nmw.nl .

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien
Gepubliceerd door  Urban Vitality 24 juli 2023

Project Info

Startdatum 01 dec 2015
Einddatum 31 aug 2019

Contact

Ton van den Broek
Annoek Diercks