Centre of Expertise Urban Vitality

De ontwikkeling van een nieuw Amsterdams EBP-model in het onderwijs

Project

Evidence-based practice (EBP) is belangrijk voor de innovatiekracht binnen de gezondheidszorg. HvA-studenten van de verpleegkundige en paramedische opleidingen leren tijdens hun studie hoe zij de EBP-methode op gebruikersniveau kunnen toepassen. Helaas gebruiken de meeste studenten na hun afstuderen EBP niet of nauwelijks in hun dagelijkse werk. Dit projectteam wil het curriculum van de verpleegkundige en paramedische opleidingen zo aanpassen dat afstudeerders EBP in hun beroep blijven gebruiken.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Werkgevers in de regio Amsterdam ervaren dat afgestudeerde HvA-studenten EBP nauwelijks toepassen in hun dagelijkse praktijk. Belangrijke oorzaak: de EBP-leerlijn focust zich vooral op het cognitieve aspect: het leren gebruiken van kennis uit onderzoek. De leerlijn schiet te kort op de 3 affectieve aspecten: de meerwaarde van deze kennis, het gebruik ervan in de praktijkcontext en de ontwikkeling van zelfvertrouwen om de kennis te gebruiken (self-efficacy). Het projectteam wil deze switch van perspectief via een interprofessionele curriculuminnovatie doorvoeren in het onderwijs van de verpleegkundige en paramedische opleidingen.

Een verpleegkundige van een ziekenhuisafdeling die samen met een docent-onderzoeker stagiaires begeleidt tijdens dit project:

Dit project is precies wat we nodig hebben! We willen EBP graag een goede plek geven binnen onze afdeling, maar weten niet hoe. Ik doe mee!

Doel

Afgestudeerde studenten:

 • Beschikken over voldoende kennis voor het adequaat toepassen van de EBP-methode in de praktijk.
 • Zien de waarde van EBP in voor hun eigen praktijkvoering.
 • Hebben voldoende zelfvertrouwen in het zelfstandig kunnen toepassen van EBP.

Methode

De curriculuminnovatie is gebaseerd op literatuur en richt zich op de determinanten van de intentie van studenten voor het gebruik van EBP in de beroepspraktijk. Samen met de praktijk en onderzoekers ontwerpt het projectteam de EBP-leerlijn opnieuw met veel aandacht voor de 3 affectieve componenten. Het projectteam werkt interprofessioneel samen aan nieuw binnenschools onderwijs, het toepassen van EBP tijdens stages en leren door ‘meedenken en meedoen’ tijdens lopende onderzoeksprojecten.

Verwachte resultaten/producten

 • Een format van een studiehandleiding/docenthandleiding voor een laagdrempelige introductie van EBP aan het begin van de opleidingen.
 • EBP-projecten op diverse stageplaatsen waarin studenten leren hoe zij EBP in de praktijk kunnen gebruiken.
 • Diverse methoden waarmee de opleidingen direct contact creëren tussen studenten en onderzoekers.
 • Een format waarmee opleidingen bij het afstuderen het zelfvertrouwen van studenten in hun EBP-vaardigheden versterken

Verwachte maatschappelijke impact

Afgestudeerde gezondheidsprofessionals vinden in de toekomst het toepassen van de EBP-methode in hun beroepsuitoefening belangrijk. Hierdoor verlenen zij in sterke mate evidence-based zorg. Dit leidt tot betere zorgverlening en grotere innovatiekracht van zorgorganisaties.

Bijdrage onderwijs en onderzoek

De verpleegkundige en paramedische opleidingen binnen de HvA kunnen alle deelprojecten direct in hun eigen curriculum integreren. Het projectteam meet de resultaten van de (deel)project(en) via de RAVE-Q en focusgroepen. Op deze manier kan het projectteam bijsturen waar nodig en de effectiviteit van deze aanpak meten.

Externe partners

 • Amsterdam UMC
 • Cordaan, wijkkliniek Amsterdam
 • Omring, GRZplus Hoorn
 • Doen, praktijk voor ergotherapie, Amsterdam
Gepubliceerd door  Urban Vitality 15 december 2023

Project Info

Startdatum 01 jun 2021
Einddatum 30 apr 2024