Centre of Expertise Urban Vitality

Behandelvoorkeuren chronische hartpatiënten

Project

We weten hoe we gezond moeten leven: niet roken, een gezond gewicht hebben en voldoende bewegen. Chronische hartpatiënten weten dit ook, maar hebben vaak moeite om hun leefstijl te veranderen. Het aantal beschikbare behandelingen voor leefstijlverandering neemt intussen toe, maar daarmee ook de complexiteit. Voor zowel zorgprofessonials als patiënten. Welke leefstijlbehandeling sluit het beste aan bij de wensen en voorkeuren van elke hartpatiënt en welke behandeling biedt het meeste kans van slagen? Zorgprofessionals missen kennis en hulpmiddelen om dit samen met de patiënt te bepalen.

Promotieonderzoek

Uit het promotieonderzoek bleek dat de gezondheid van patiënten na een hartinfarct sterker vooruit gaat na het volgen van een extra leefstijlprogramma.

Hartpatiënten kregen de keuze uit drie commerciële leefstijlprogramma’s:

 • een gewichtsverliesprogramma van Weight Watchers
 • het beweegprogramma Direct Life van Philips
 • stoppen-met-roken-begeleiding door Luchtsignaal

Patiënten mochten kiezen welke twee programma’s zij wilden volgen en in welke volgorde. Wilde iemand bijvoorbeeld liever eerst gewicht verliezen en daarna meer bewegen of juist eerst stoppen met roken en dan meer bewegen? Belangrijkste uitkomst van het promotieonderzoek: als patiënten zelf mogen aangeven hoe zij hun gezondheid willen verbeteren, houden zij het beter vol.

Doel

Dit onderzoek richt zich op de behandelvoorkeuren van hartpatiënten. In hoeverre wijken deze voorkeuren af van die van behandelende hulpverleners (medisch specialisten, huisarts, verpleegkundige, fysiotherapeut, diëtist, psycholoog) en op welke manier kan technologie de behandelvoorkeuren verhelderen.

Methode

Kwalitatieve onderzoeksmethoden: focusgroepen en diepte-interviews.

Verwachte resultaten

 • Kennisontwikkeling; aansluiten bij het landelijk platform NVVC-connect.
 • Internationale publicatie en kennisdeling op congressen voor vakgenoten.
 • Op langere termijn - technologische ondersteuning bij het maken van gezamenlijke beslissingen op het gebied van secundaire preventie.
 • Een methode om de betrokkenheid van patiënten en hun naasten in de besluitvorming over een behandeling te vergroten. Dit kan met digitale hulpmiddelen voor kennisvergroting en het maken van afwegingen, of met hulpmiddelen voor een meer gepersonaliseerde doorverwijzing met grotere patiëntbetrokkenheid.

Wat draagt het onderzoek bij aan praktijk/onderwijs/onderzoek?

Het onderzoek past binnen de ontwikkeling van gezamenlijke besluitvorming in de praktijk. De zorgverlener informeert de patiënt over een behandeling, de voor- en nadelen en eventuele alternatieven. Samen bekijken ze dan welke gevolgen de behandeling heeft voor het dagelijks leven van de patiënt. Door de voorkeuren en wensen van de patiënt als leidraad te nemen, kunnen ze de behandeling kiezen die het beste bij de patiënt past.

Kennis die voortkomt uit dit onderzoeksproject, past de HvA-opleiding Verpleegkunde toe in haar onderwijsprogramma. Studenten en docenten van de opleiding Verpleegkunde dragen bij aan de onderzoeksactiviteiten op Polifysiek, de academische werkplaats van de faculteit Gezondheid, en/of onderzoeksactiviteiten bij de andere secundaire preventieklinieken.

Het onderzoek naar behandelvoorkeuren van hartpatiënten geeft richting aan toekomstige zorg en nieuw onderzoek.

Externe partners

 • Dr. Harald Jorstad, sportcardioloog AUMC
 • Dr. Nienke ter Hoeve, postdoctoraal onderzoeker Capri
 • Prof. dr. Ron Peters, cardioloog, divisievoorzitter AUMC
 • Cardiologie Centra Nederland
Gepubliceerd door  Urban Vitality 25 november 2019

Project Info

Startdatum 01 apr 2019
Einddatum 31 mrt 2021

Contact

Marjolein Snaterse
Wilma Scholte Op Reimer