Centre of Expertise Urban Vitality

Optimaliseren fysiotherapeutische zorg na ic-opname

Project

Jaarlijks komen duizenden patiënten op een intensive care in Nederland terecht. Een deel van deze groep ligt voor langere tijd aan de beademing en heeft een verhoogd risico op ernstige spierzwakte, een lang verblijf in het ziekenhuis en een verminderde kwaliteit van leven. Vaak krijgen zij te maken met een langdurig hersteltraject. Binnen dit project kijken onderzoekers naar het optimaliseren van fysiotherapeutische zorg voor ic-patiënten tijdens hun opname.

patiënt intensive care afdeling

Net als bij topsport is het belangrijk dat een fysiotherapeut bij een ic-patiënt de juiste trainingsintensiteit hanteert. Fysiotherapeuten moeten daarom meer inzicht krijgen in de inspanningsfysiologie van ernstig zieke patiënten. Denk aan het meten van de zuurstofopname, ademfrequentie en ervaren vermoeidheid na inspanning.

Bij het vroeg mobiliseren van een ernstig zieke patiënt op de intensive care staan fysiotherapeuten voor diverse uitdagingen. De beademing, de noodzaak tot continue monitoring van de vitale functies en de aanwezigheid van de vele draden en infusen belemmeren de patiënt in zijn of haar mobilisatie. Daarnaast vergt fysiotherapie vaak te veel van ernstig verzwakte ic-patiënten. Voor hen voelt elke vorm van bewegen als topsport.

Doel

Het optimaliseren van de fysiotherapeutische zorg voor ic-patiënten tijdens hun fysieke herstel.

Methode

 • Meten fysiologische reactie van ic-patiënten op inspanning tijdens dagelijkse zorgactiviteiten.
 • Meten fysiologische reactie van ic-patiënten op relatief hoge en lage intensieve fietstraining.
 • Meten van de effectiviteit van loopbandtraining met gewichtsondersteuning.
 • Diagnostiek en behandeling voor patiënten die na een periode op de ic naar huis mogen.

Verwachte resultaten/producten

 • Meer inzicht in de fysiologische reactie van ic-patiënten op fysieke inspanning tijdens dagelijkse zorg en fysiotherapeutische activiteiten.
 • Raamwerk met aanbevelingen voor eerstelijns fysiotherapie bij (voormalige) ic-patiënten.
 • Nieuwe inzichten in de toepasbaarheid en effectiviteit van loopbandtraining met gewichtsondersteuning.
 • Een proefschrift met daarin alle publicaties en resultaten van de diverse projecten.
 • Publicaties in peer-reviewed tijdschriften.

Wat draagt het bij aan onderwijs/onderzoek/praktijk?

Dit project komt voort uit een intensieve samenwerking tussen de HvA (opleiding Fysiotherapie) en de afdeling Revalidatie van het Amsterdam UMC, locatie AMC. De opleiding Fysiotherapie verwerkt de resultaten en ervaringen uit dit project in het studieprogramma. Studenten krijgen op deze manier toegang tot recente wetenschappelijk onderbouwde inzichten rondom zorg voor complexe ernstig zieke patiënten.

Externe partner

 • Amsterdam UMC, locatie AMC, afdeling Revalidatie

Promotoren

 • Prof. dr. Frans Nollet (Amsterdam UMC, locatie AMC, afdeling Revalidatie)
 • Prof. dr. Raoul Engelbert (HvA, faculteit Gezondheid)

Co-promotoren

 • Dr. M van der Schaaf (Amsterdam UMC, locatie AMC, afdeling Revalidatie)
 • Dr. E. Voorn (Amsterdam UMC, locatie AMC, afdeling Revalidatie)
Gepubliceerd door  Urban Vitality 9 februari 2023

Project Info

patiënt intensive care afdeling
Startdatum 01 apr 2017
Einddatum 31 dec 2023