Centre of Expertise Urban Vitality

Next-pro

Betere beweegzorg bij prostaatkanker

Project

Bewegen is belangrijk voor mensen met prostaatkanker. Het draagt bij aan een betere overleving en kwaliteit van leven. Mensen die leven met of na prostaatkanker kunnen belemmeringen ervaren die voldoende bewegen in de weg staan. Op grond van wetenschappelijk bewijs zouden beweegprogramma’s een belangrijk onderdeel van de zorg bij prostaatkanker moeten vormen. Toch wordt er nog onvoldoende verwezen en is beweegzorg bij prostaatkanker niet goed geïmplementeerd. NEXT-PRO wil dit verbeteren.

Waarom is het zo mooi dat dit pre-promotieonderzoek er is?

Martijn Stuiver, Lector Functioneel herstel bij kanker:

Als je kanker krijgt, zijn er een hoop onzekerheden. Bewegen is dan iets dat je zelf kunt doen om je gezondheid te bevorderen. NEXT-PRO zet bewegen bij prostaatkanker op de kaart.

Achtergrond project

Mensen met prostaatkanker hebben niet alleen te maken met de gevolgen van hun ziekte, maar ook met de gevolgen van hun behandeling. De ziekte en behandeling kunnen leiden tot vermoeidheid, spiermassa verlies, broze botten, verhoogd valrisico, incontinentieklachten, afgenomen fitheid en een hoger risico op hart en vaatziekten. Hoewel bewegen een belangrijk middel is om de gezondheid van mensen met prostaatkanker te verbeteren, is het voor een deel van de patiënten moeilijk om het gewenste niveau te bereiken of vol te houden. Voor professionals die het bewegen begeleiden is het belangrijk om te weten waar zij op moeten letten.


Doel

Met NEXT-PRO willen we de kwaliteit van de geboden beweegzorg voor mensen met prostaatkanker verbeteren, door een betere verwijzing naar de juiste zorgprofessionals en een betere begeleiding bij bewegen.

Methode

Met behulp van vragenlijst onderzoek onder Nederlandse patiënten, in samenwerking met de Prostaat Kanker Stichting, hebben we ervaringen in de zorg en voorkeuren, belemmeringen en perspectief op bewegen van mensen met prostaatkanker in kaart gebracht.

Met behulp van systematisch literatuuronderzoek, en met focusgroepen met experts (patiëntvertegenwoordigers, fysiotherapeuten, epidemiologen, sportbegeleiders, voedingswetenschappers en bewegingswetenschappers) hebben we aanbevelingen opgesteld voor professionals die bewegen begeleiden. En een triage hulpmiddel ontwikkeld voor professionals en voor patiënten.

Verwachte resultaten/producten

De handreikingen en het triage hulpmiddel zijn nu vrij verkrijgbaar. Er wordt een e-learning ontwikkeld voor zorgprofessionals. We bereiden nu vervolgonderzoek voor om meer inzicht te krijgen in o.a. de effecten van de implementatie van deze producten in de praktijk en om nog meer te weten te komen over mechanismen die een rol spelen bij het verbeteren van de gezondheid van mensen met prostaatkanker d.m.v. begeleid bewegen.

Wat is de verwachte maatschappelijke impact

Elk jaar krijgen zo’n 12.000 mensen prostaatkanker. Betere gedeelde besluitvorming over bewegen en betere beweegzorg voor mensen die dat nodig hebben leidt tot betere kwaliteit van leven en naar verwachting tot verlaging van overige zorgkosten.

Hoe draagt het project bij aan onderwijs en onderzoek

De opbrengsten van dit onderzoek zijn relevant voor de curricula van de opleidingen Verpleegkunde, Fysiotherapie, Sportkunde, Voeding en Diëtetiek en Geneeskunde (de opleiding Geneeskunde is betrokken bij het interdisciplinair onderwijs van de HvA). Zorgprofessionals van de toekomst moeten meer gericht zijn op de rol van leefstijl. In dit project wordt niet alleen het belang daarvan aantoonbaar gemaakt, maar wordt ook praktisch invulling gegeven aan de rol die zorgprofessionals kunnen spelen bij kanker.


Betrokken lectoraten:

Functioneel herstel bij Kanker
• Verpleegkunde
Voeding en Beweging


Subsidieverstrekker:

Astellas Pharma (vervolgsubsidie wordt aangevraagd bij NWO)


Externe partners/stakeholders

  • Prostaat Kanker Stichting
  • Antoni van Leeuwenhoek
  • RadboudUMC
  • TerGooi Ziekenhuis
  • Stichting Onconet
  • Netwerk fitness trainers oncologie
  • Nederlands Paramedisch Instituut

Locatie (faculteit Gezondheid) en Antoni van Leeuwenhoek

Gepubliceerd door  Urban Vitality 17 maart 2023

Project Info

Startdatum 06 jul 2022
Einddatum 01 sep 2022

Contact

Martijn Stuiver
Jos Dobber