Centre of Expertise Urban Vitality

OPTIMA - naar een optimale match tussen kinderrolstoel en kind

Project

In deze pilotstudie kijken onderzoekers hoe zij de match tussen kind en handbewogen rolstoel kunnen verbeteren. De focus ligt op doelmatigheid van het huidige verstrekkingsproces vanuit het perspectief van kind en ouders, Wmo-adviseurs, rolstoelleveranciers en zorgprofessionals. Een betere match geeft het kind meer mogelijkheden om mee te doen in het dagelijks en maatschappelijk leven. Daarnaast levert het kostenbesparing op voor het adviseren en aanpassen van de leefomgeving en de rolstoel.

Meedoen in de samenleving is belangrijk voor rolstoelafhankelijke kinderen. De rolstoel zou een verlengstuk van het lichaam moeten zijn, maar is vaak te zwaar, te log of sluit onvoldoende aan bij wat het kind nodig heeft. Hierdoor kunnen zij minder goed zelfstandig meedoen in het dagelijks leven en allerlei activiteiten thuis, op school of in de vrije tijd.

Het verstrekken van een rolstoel is een ingewikkeld en langdurig proces waarbij ouders en kinderen, gemeenten, rolstoelleveranciers, fysiotherapeuten en ergotherapeuten betrokken zijn. Soms zijn er nog meer partijen betrokken. Dit maakt het extra ingewikkeld.

Koen van Dijk, onderzoeker:

De optimale match tussen een goede rolstoel voor een kind en de dagelijkse activiteiten die hij of zij er mee wil doen is essentieel. Dit project gaat op zoek naar de factoren die in het verstrekkingproces van kinderrolstoelen ervoor zorgen dat ze vaak te zwaar, te log of niet adequaat zijn ingesteld. De factoren die we met alle stakeholders (ouders, kinderen, leveranciers, zorgprofessionals en WMO adviseurs) ophalen en gaan prioriteren geven ons inzicht en leiden uiteindelijk tot een beter product.

Doel

Inzicht krijgen in de factoren die het proces van verstrekking van de rolstoel ingewikkeld maken. Het totale onderzoek bestaat uit 4 verschillende onderdelen. De resultaten van deze onderdelen zetten onderzoekers samen met betrokkenen uit het verstrekkingsproces om tot concrete en relevante verbeterpunten voor kinderen in een rolstoel.

Methode

In 4 verschillende werkpakketten gebruiken onderzoekers de volgende methodes:

  • groepsinterviews
  • vragenlijstonderzoek
  • micro costing approach (kostenberekening van het proces)
  • nominal group technique

Verwachte resultaten

Inzicht in barrières en kosten van het huidige verstrekkingsproces van kinderrolstoelen vanuit alle betrokkenen in het proces en een prioritering van vervolgacties om het proces te verbeteren.

Maatschappelijk impact

Het verbeteren van het verstrekkingsproces dat leidt tot een beter product dat passend is bij de dagelijkse activiteiten en wensen van kinderen en ouders.

Bijdrage aan onderwijs en onderzoek

Door middel van een breed consortium met 3 hogescholen en 1 universiteit, inclusief studentparticipatie in onderdelen van dit onderzoek, neemt de expertise in het onderzoek en het onderwijs toe.

Betrokken lectoraten

Partners

  • Revalidatiecentrum Heliomare
  • HandicapNL
  • Patiëntvereniging CP Nederland/ouders
  • Vrije Universiteit Amsterdam (Health Economics and Health Technology assessment)

OPTIMA in de media

Gepubliceerd door  Urban Vitality 26 januari 2024

Project Info

Startdatum 01 okt 2022
Einddatum 31 dec 2024