Centre of Expertise Urban Vitality

Oudervriendelijk Buitenveldert

Project

Ouderenvriendelijke wijken en steden ontstaan niet vanzelf en leefbaarheid vergt de inzet en toewijding van zowel gemeente als bewoners. Ouderenvriendelijk Buitenveldert is een onderzoeksproject vóór en dóór ouderen, dat als doel heeft de ouderenvriendelijkheid van Amsterdam Buitenveldert te verbeteren.

Een wijk of stad die actief tegemoet wil komen aan de wensen en behoeften van senioren kan niet zonder de duurzame en gelijkwaardige inbreng van ouderen zelf.

Ouderenvriendelijk Buitenveldert is een onderzoeksproject vóór en dóór ouderen, dat als doel heeft de ouderenvriendelijkheid van Amsterdam Buitenveldert in kaart te brengen (2016-2017) en te verbeteren (2018 tot heden). De werkgroep Ouderenvriendelijk Buitenveldert is daarmee in 2018 gestart met een proces van co-creatie. Hierin voeren zij de aanbevelingen uit het co-onderzoek uit in de wijk.

Doelstelling

In het onderzoeksproject ‘Evaluatie co-creatie ouderenvriendelijk Buitenveldert’ werd het proces van co-creatie door een onderzoeker gevolgd en geanalyseerd. Het doel was het verkrijgen van diepgaand inzicht in het verloop van het proces van co-creatie van ouderenvriendelijk Buitenveldert.

Methode

Dit onderzoek was opgezet als een naturalistic case study (Abma & Stake, 2001). In deze methode wordt de complexiteit van de case door middel van verschillende data verzamelingsmethodes in kaart gebracht en geanalyseerd.

Partners

In dit onderzoek is samengewerkt met de gemeente Amsterdam en de GGD Amsterdam.

Conclusie

In dit onderzoek stond het proces van cocreatie van de werkgroep Ouderenvriendelijk Buitenveldert in partnerschap met het stadsdeel centraal. Concluderend labelen wij de als succesvol. De werkgroep heeft als betrouwbare partner met een unieke, eigen stem geloofwaardigheid verworven. Door middel van volharding en het zoeken en bewandelen van alternatieve wegen is positief resultaat bereikt. Hoewel het spanningsveld tussen de gemeente en de achterban niet altijd even gemakkelijk is, was en is de faciliterende rol van de gemeente belangrijk in het proces.

Eindrapportage

Gepubliceerd door  Urban Vitality 29 september 2020

Project Info

Startdatum 01 apr 2018
Einddatum 01 jan 2020

Contact

Fenna van Nes