Hogeschool van Amsterdam

Urban Vitality

Oudervriendelijke Buitenveldert

Project

Ouderenvriendelijke wijken en steden ontstaan niet vanzelf en leefbaarheid vergt de inzet en toewijding van zowel gemeente als bewoners. Ouderenvriendelijk Buitenveldert is een onderzoeksproject vóór en dóór ouderen, dat als doel heeft de ouderenvriendelijkheid van Amsterdam Buitenveldert te verbeteren.

Een wijk of stad die actief tegemoet wil komen aan de wensen en behoeften van senioren kan niet zonder de duurzame en gelijkwaardige inbreng van ouderen zelf.

Ouderenvriendelijk Buitenveldert is een onderzoeksproject vóór en dóór ouderen, dat als doel heeft de ouderenvriendelijkheid van Amsterdam Buitenveldert in kaart te brengen (2016-2017) en te verbeteren (2017 tot heden). De werkgroep Ouderenvriendelijk Buitenveldert is daarmee in 2017 gestart met een proces van co-creatie. Hierin voeren zij de aanbevelingen uit het co-onderzoek uit in de wijk.

Doelstelling

In dit onderzoeksproject wordt het proces van co-creatie door een onderzoeker gevolgd en geanalyseerd. Het doel is het verkrijgen van diepgaand inzicht in het verloop van het proces van co-creatie van ouderenvriendelijk Buitenveldert. Dit inzicht kan leiden tot aanbevelingen voor co-creatie processen in andere stadsdelen.

Methode

Dit onderzoek is opgezet als een naturalistic case study (Abma & Stake, 2001).  In deze methode wordt de complexiteit van de case door middel van verschillende data verzamelingsmethodes in kaart gebracht en geanalyseerd.

Partners

In dit onderzoek wordt samengewerkt met de gemeente Amsterdam en de GGD Amsterdam.

Gepubliceerd door  Urban Vitality 29 oktober 2019