Centre of Expertise Urban Vitality

AmSOS 2.0: AMSterdam jOint Selfmanagement study

Project

Aandoeningen zoals artrose en reuma veroorzaken problemen in het dagelijks functioneren van mensen. Denk aan pijnklachten en een verminderde mobiliteit. Oefentherapeuten en fysiotherapeuten spelen een centrale rol in het ondersteunen van zelfmanagement bij patiënten met gewrichtsaandoeningen. Online toepassingen zoals apps en platforms die zich richten op het bevorderen van zelfmanagement, kunnen patiënten met chronische gewrichtsaandoeningen ondersteunen.

Pijn, moeite met aankleden en niet meer naar de kaartclub kunnen. Gewrichtsaandoeningen zorgen regelmatig voor problemen rondom participatie en/of zelfverzorging. Jaarlijks komen veel mensen met gewrichtsklachten bij een oefen- of fysiotherapeut. Genezing is meestal niet mogelijk, maar het bevorderen van zelfmanagement – met inzet van online tools – kan verergering voorkomen. In de praktijk blijkt dat therapeuten zich onzeker voelen over de inzet en het gebruik van digitale middelen. Tijdens het 2-jarige AmSOS-project ontwikkelen onderzoekers een onderwijsmodule en ondersteunende online tool voor professionals, docenten en studenten.

Martin van der Esch, lector Interdisciplinaire Zorg voor Chronische Gewrichtsaandoeningen:

Als professionals en docenten mij straks vertellen dat zij zich competent voelen bij de beoordeling en inzet van e-health om zelfmanagement te bevorderen bij mensen met chronische gewrichtsaandoeningen, hang ik de vlag uit.

Doel

Het ontwikkelen van een onderwijsmodule en ondersteunende online tool voor fysio- en oefentherapeuten waarmee zij patiënten met chronische gewrichtsaandoeningen zo optimaal mogelijk kunnen coachen bij het vergroten van hun zelfmanagementvaardigheden.

Methode

Het projectteam maakt gebruik van methodes zoals concept mapping en observaties. Hiermee brengen onderzoekers in kaart welke elementen en randvoorwaarden belangrijk zijn voor het bevorderen van zelfmanagement. Met de uitkomsten van deze onderzoeksactiviteiten ontwikkelen onderzoekers samen met de doelgroep de AmSOS-methodiek. Deze methode helpt professionals bij het gebruik van online toepassingen om zelfmanagement te bevorderen bij patiënten met chronische gewrichtsaandoeningen. Om te bepalen in hoeverre de methodiek bruikbaar is, zetten onderzoekers een haalbaarheidsstudie op.

Resultaten-producten

Tijdens dit project ontwikkelen onderzoekers de AmSOS-methodiek. Deze methode bestaat uit:

 • Procedures over hoe therapeuten online toepassingen kunnen gebruiken in de praktijk.
 • Een onderwijsmodule voor scholing van studenten en praktiserende oefen- en fysiotherapeuten.

Maatschappelijke impact

Het ministerie van VWS legt in het rapport ‘De Juiste Zorg Op De Juiste Plek’ de nadruk op een omslag in de zorg, waarin het functioneren van mensen in hun eigen leefomgeving centraal staat (Taskforce JZOJP, 2018). Het AmSOS-onderzoek sluit hierop aan waarbij het behandelen van mensen met chronische gewrichtsaandoeningen zich meer richt op eigen regie en zelfmanagement.

Bijdrage onderwijs en onderzoek

De HvA-opleidingen Fysiotherapie en Oefentherapie zijn betrokken bij dit onderzoek. De onderwijsmodule die voortkomt uit dit project wordt uiteindelijk geïmplementeerd in het studieprogramma van beide opleidingen. Het projectteam deelt de onderzoeksresultaten via wetenschappelijke publicaties en presentaties met de onderzoeksgemeenschap. Dit project levert kennis en producten over manieren waarop je technologie kunt inzetten in de praktijk van fysio- en oefentherapeuten.

Betrokken lectoraten

 • Interdisciplinaire Zorg voor Chronische Gewrichtsaandoeningen
 • Oefentherapie – Dagelijks Bewegen!
 • eHealth & Beweeggedrag
 • Voeding en Beweging
 • Digital Life

Externe partners

 • Reade, centrum voor revalidatie en reumatologie
 • Amsterdam UMC
 • Hogeschool Utrecht
 • Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland
 • GGD Amsterdam
 • HAN – University of Applied Sciences
 • ReumanetNL
 • Erasmus MC
 • De Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM)
 • Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)
 • Health Train
 • Hogeschool van Rotterdam (HR)
 • Dijklander Ziekenhuis
Gepubliceerd door  Urban Vitality 19 december 2023

Project Info

Startdatum 02 okt 2023
Einddatum 30 sep 2025

Contact

Mariëtte de Rooij
Marike van der Leeden