Hogeschool van Amsterdam

Urban Management

Pilot Regio Monitor

Onderzoek naar problematisch drugsgebruik onder jongeren

Project

Verslavingskunde Nederland (VKN) heeft Urban Management onderzoeker Ton Nabben gevraagd om in navolging van Antenne, de Amsterdamse drugsmonitor, een landelijke panelmonitor over problematisch druggebruik bij jeugdgroepen op te zetten. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met alle verslavingszorginstellingen in Nederland.

Wanneer (nieuwe) ontwikkelingen onder jeugsgroepen systematisch in kaart worden gebracht,  zijn verslavingsinstellingen beter in staat om een goede vertaalslag te maken naar gerichte preventie bij problematische gebruikersgroepen.  De landelijke panelmonitor zet in op vroege signalering en hoopt daarmee bij te dragen aan meer kennis over risicogedrag van (problematische) groepen in diverse regio's in heel Nederland. Het Amsterdamse Antenne model is daarbij het uitganspunt. 

 

Gepubliceerd door  Urban Management 12 november 2019