Urban Governance and Social Innovation

Urban Experiments

Project

De Urban Experiments zijn gestart! Vier projecten vanuit onverwachte hoeken binnen de Hogeschool van Amsterdam gaan onderzoek doen of experimenten uitvoeren voor Urban Governance and Social Innovation. Het doel van de Urban Experiments is om het werk en de activiteiten van het Centre of Expertise te verrijken met projecten van buitenaf.

Begin 2020 is er een oproep uitgegaan om projecten en samenwerkingen te financieren die nieuwe perspectieven bieden of een nieuwe aanpak introduceren. Hierbij werd er gezocht naar creatieve initiatieven die het Coe en onze partners konden prikkelen, verbazen en uitdagen. Deze call vrij en open, zolang een project maar innovatief zou zijn, bij zou dragen aan onze missie en een multidisciplinaire aanpak zou hebben.

Uit acht inzendingen hebben de jury en de directie vier projecten geselecteerd. Elk project/experiment is ondergebracht bij een van onze programma’s van het CoE om zo een goede samenwerking te garanderen en doorwerking van de kennis te borgen.

Volgend jaar wordt er opnieuw call voor urban experiments uitgezet.

De projecten

Ruimte met regels? Ondernemen, vergunningverlening en handhaving in de openbare ruimte in tijden van corona.

Wat betekent dit voor juridisch professionals, wat is hun rol in deze vraagstukken in de nieuwe 1.5 meter openbare ruimte?
Projectleiders: Arnt Mein en Bregje Pieters (FMR)

4D Stadmaken

Hoek kan een 4D, digitale maquette functioneren als een ‘platform’ om van verschillende onderwerpen een (interactief) programma te maken? De titel van het project verwijst naar de 3D opstelling en fysieke, gedeelde ervaring van de oorspronkelijke stadsmaquette. Hieraan worden participatie, discussie en debat als vierde dimensie toegevoegd door middel van programmering in een interactieve media-laag.
Projectleider: Martijn de Waal (FDMCI, Opleiding ICT)

Comon Voice: een collectieve aanpak voor en door bijstandsgerechtigden in Nieuw-West.

Hoe kunnen bijstandsgerechtigden in Nieuw-West een gezamenlijke stem krijgen zodat ze elkaar versterken en actief kunnen meedoen in vraagstukken waarbij een collectieve aanpak vereist is.
Projectleider: Sandra Bos

Virtueel Samenwerken in Projectteams.

In een learing community gaan we op zoek naar de kracht van samenwerking in projectteams in de Metropoolregio Amsterdam.
Projectleiders: Daniël van Middelkoop en Tjebbe Verwest (The Work Lab)

Meer weten over de Urban Experiments? Neem contact op met Marije Poel.

Gepubliceerd door  Urban Governance 13 april 2022

Project Info

Startdatum 02 nov 2020
Einddatum 30 jun 2021