Urban Governance and Social Innovation

“ mijn huis, MIJN STRAAT, mijn wijk”

Hoe kan de inrichting van de openbare ruimte bijdragen aan sociale cohesie ?

Project

Geveltuintjes en gezamenlijke moestuinen zijn voorbeelden van toe-eigening in een woonstraat,die bijdragen aan een leefomgeving waar de bewoners meer naar buiten komen en met elkaar in contact komen. HvA doet hier onderzoek naar.

Buurt in Nieuw-West

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

In ‘Mijn straat’ wordt onderzoek gedaan in Fieldlab Nieuw-West naar ‘toe-eigening van de openbare ruimte door bewoners’ en hoe dit kan leiden tot grotere participatie in de buurt.

Het vernieuwende aan de aanpak is dat er niet alleen met investeerders, onderzoekers, overheden en bouwers gesproken wordt, maar dat de bewoners een belangrijke rol krijgen en houden in de planningscyclus. Het wordt een gezamenlijk proces met de bewoners.

Dit door onder andere ontwerpworkshops over de straat met bewoners. Het proces zelf wordt op deze manier ook gebruikt om de buurt-community te versterken. Wij voeren dit onderzoek uit in samenwerking met Stadsdeel Nieuw West, corporaties met bezit in de wijk (oa de Key en Rochdale) en bewoners.

Toe-eigening

Centraal in ons onderzoek MIJN STRAAT staat de versterking van de toe-eigening van de publieke ruimte door haar gebruikers en daarmee de versterking van de sociale cohesie en interactie.

Methodisch vernieuwend is dat we kiezen voor inventariserend en activerend onderzoek. In de inventarisatie gaan we binnen de Westelijke Tuinsteden op zoek naar de goede voorbeelden van toe-eigening (ruimtelijk en procesmatig). Deze worden verwerkt in een toegankelijke en toepasbare toolbox die we inzetten om de gebruikers binnen het onderzoeksgebied te laten zien wat er kan. De slag naar zelf doen wordt daarbij gestimuleerd door hiervoor de wervende en enthousiasmerende kracht van de ontwerpworkshop in te zetten.

1. We zetten letterlijk al dingen in beweging door de toe-eigening van de openbare ruimte door gebruikers en betrokkenen (product: activerend ontwerp traject; procesarrangementen; toolbox toe-eigening);

2. We ontwikkelen kennis en handvatten voor de professional om vanuit het ruimtelijk-procesmatig perspectief bij te dragen aan de versterking van de sociale cohesie en het activeren van mensen (stappenplan en handreikingen).

3. We bieden een doorkijk naar wat wel en niet werkte door de Parkstad vernieuwing, beschouwd vanuit het schaalniveau van de straat, buurt en de gebruiker – en waar de ruimte momenteel wel of niet uitnodigt tot toe-eigening (onderdeel van de toolbox);

4. Tenslotte leggen we de basis voor een langjarige kennisopbouw waarmee we ontsluiten waar en hoe toe-eigening van de publieke ruimte plaatsvindt (GIS bestand).

Meer informatie over de pilot en het vervolgonderzoek binnen speerpunt Urban Management:

Dr. Frank Suurenbroek, Lector bouwtransformatie,

Anneke Treffers M. Arch, Docent-onderzoeker

Gepubliceerd door  Urban Governance 6 december 2016

Project Info

Startdatum 01 jun 2015