Urban Governance and Social Innovation

Laaggeletterdheid Zuidoost

Project

Laaggeletterdheid is een erkend maatschappelijk probleem en staat de laatste jaren nadrukkelijk op politiek-bestuurlijke agenda. De cijfers over laaggeletterdheid zijn verontrustend. Uit eerder veldonderzoek van de HvA komen veel hogere uitkomsten naar voren dan de cijfers die al bekend waren. Veel van die problematiek is verborgen laaggeletterdheid waardoor de populatie moeilijk te bereiken is.

Doelstelling

Het doel van het onderzoek is het in kaart brengen van de omvang en vindplaatsen van laaggeletterdheid in stadsdeel Zuidoost. Momenteel bestaat er te weinig kennis in welke delen van Zuidoost laaggeletterden precies zijn te vinden. Door meer inzicht te creëren in de omvang en vindplaatsen van laaggeletterden kan er beleid worden ontwikkeld om meer mensen te bereiken voor scholing of andere aanpakken. Op deze manier kan er een bijdrage worden geleverd aan een effectieve aanpak van laaggeletterdheid.

Methode

Om de doelstelling te kunnen bereiken zal er een veldonderzoek worden verricht met de Quick Scan Laaggeletterdheid. Dit meetinstrument is in 2013 in samenwerking met verschillende deskundigen ontwikkeld en gevalideerd en is geschikt voor een omvangrijk veldonderzoek in stadsdeel Zuidoost.

Veldonderzoek

Studenten Bestuurskunde zullen in februari en maart 2015 een veldonderzoek uitvoeren waarbij de Quick Scan zal worden ingezet. Op die manier zullen data worden verkregen voor de database.

Urban Management

De HvA draagt bij aan het oplossen van grootstedelijke vraagstukken door haar onderwijs en onderzoek af te stemmen op wat er speelt in de metropoolregio Amsterdam. De Domeinen Economie en Management, Maatschappij en Recht, en Techniek bundelen hun kennis specifiek in het speerpunt Urban Management van de HvA.

Urban Management staat voor de multidisciplinaire aanpak van grootstedelijke vraagstukken. De programmering en uitvoering van het onderzoek vindt plaats in fieldlabs: geografische gebieden waarbinnen met stakeholders langlopende afspraken zijn gemaakt over een onderzoeks- en innovatieagenda.

Gepubliceerd door  Urban Governance 6 december 2016

Project Info

Startdatum 02 feb 2015

Contact

Samir Achbab