Urban Governance and Social Innovation

Amsterdam Zuidoost: een aantrekkelijke plek voor bezoekers

Het is druk in de Amsterdamse binnenstad, maar deze drukte biedt mooie kansen voor de buitenwijken van Amsterdam

Project

Bij steden met oude kernen vormen buitenwijken een belangrijke sleutel in het aantrekkelijk blijven voor bezoekers, bewoners en bedrijven.

Zuidoost winkelstraat

Een aantrekkelijk stadsdeel Zuidoost

Binnen het project ‘Amsterdam Zuidoost: een aantrekkelijke plek voor bezoekers’ wordt onderzocht hoe Amsterdam Zuidoost een stevige positie kan krijgen als een aantrekkelijk deel van de metropool Amsterdam. Dit door het onder de aandacht brengen van een werkelijk veelzijdiger beeld van het stadsdeel. Om deze veelzijdigheid in kaart te brengen zijn en worden er allerlei gesprekken gevoerd – ontwerpsessies- met verschillende partijen in het stadsdeel; bewoners, jonge ondernemers, hotel managers, intellectuelen, ambtenaren en marketeers. Wat opvalt is dat velen zeggen nog last te hebben van het negatieve imago, maar wel degelijk zien dat de tijd rijp is voor een kanteling. Ook wordt meer en meer duidelijk dat bij deze betrokkenen gezamenlijke doelen en dromen zijn als het gaat om Zuidoost als aantrekkelijke plek.

Onderzoeksproject

Dit project onderzoekt hoe stadsdeel Zuidoost een stevige positie kan krijgen als gastvrij en aantrekkelijk onderdeel van de metropoolregio Amsterdam. Het uitbouwen van het gebied rondom de Amsterdam Arena lijkt het meest voor de hand liggend. Maar wellicht zijn er andere ontwikkelingsrichtingen? Op dit laatste zoomen we verder in, samen met verschillende stakeholders uit Zuidoost.

Daarbij wordt gebruik gemaakt van de kracht van de imagologie. Alternatieve ontwikkelingsrichtingen worden samen uitgewerkt en tegelijkertijd wordt ieders rol hierin verhelderd. Het onderzoek biedt handvatten voor stakeholders, bijvoorbeeld in het bepalen van marktpositie en strategie. Eveneens levert het een aantal tools op om bezoekers met deze alternatieve beelden van Zuidoost kennis te laten maken.

Gepubliceerd door  Urban Governance 6 december 2016

Project Info

Startdatum 05 nov 2015