Centre of Expertise Urban Education

Zoveel mensen, zoveel smaken

In een grote stad wonen mensen met verschillende achtergronden, ervaringen, skills en verhalen.

Om er voor te zorgen dat kinderen en jongeren zich volledig te kunnen ontwikkelen, is het belangrijk dat ze mogen laten zien wie ze zijn en waarvoor ze staan. Pas als daar ruimte voor is, kan iedereen zich thuisvoelen op school en in de samenleving.

Onderwijs- en opvoedingsprogramma’s moeten kinderen en jongeren de ruimte bieden om hun eigen kijk op de zaak te geven. Onderwijs - en opvoedprofessionals vertellen de jeugd hoe het toegaat in onze samenleving, in andere landen en regio’s, vroeger en nu. Soms levert dat spanning op. Omdat niet elke jongere zich in de verhalen herkent, of omdat zij andere ervaringen of opvattingen hebben.

Binnen het centre of expertise onderzoeken we hoe, en in welke mate onderwijs- en opvoedingsprogramma’s recht (kunnen) doen aan perspectieven, ervaringen en behoeftes van individuele leerlingen.

Gepubliceerd door  Urban Education 16 mei 2022