Hogeschool van Amsterdam

Centre of Expertise Urban Education

Uitdagingen binnen Urban Education

Zes uitdagingen in de diverse stad

Op de onderzoeksagenda staan zes Maatschappelijke Uitdagingen. Die agenda en onderzoeksvragen komen tot stand in dialoog met de eigen opleidingen, het werkveld, belanghebbenden en kennisinstellingen. Jaarlijks herijken we de onderzoeksagenda.

1. Kansrijk omgaan met taaldiversiteit in onderwijs en opvoeding

In grootstedelijke contexten is taaldiversiteit een feit. Voor inclusie en kansengelijkheid is het belangrijk deze taaldiversiteit positief en doelgericht te benaderen.

Meer over kansrijk omgaan met taaldiversiteit >

2. Inclusieve programma’s in en voor een diverse stad

Een inclusieve benadering van leren en ontwikkelen vereist dat betrokkenen zich voldoende erkend en gewaardeerd voelen. Om zich zo te kunnen identificeren met én succesvol te kunnen participeren in onderwijs- en opvoedingsarrangementen.

Meer over inclusieve programma’s >

3. Toerusting van onderwijs- en opvoedingsprofessionals voor de grote stad

Het werk van onderwijs- en opvoedingsprofessionals in de grote stad vereist dat zij in staat zijn om inclusieve onderwijs- en opvoedingspraktijken te realiseren.

Meer over toerusting professionals >

4. Benutting van bronnen in de stedelijke omgeving

De grootstedelijke omgeving vormt een rijke omgeving voor de ontwikkeling van jeugdigen. Met zijn uitgebreide sociale infrastructuur, zoals jeugdzorginstellingen, Ouder Kind Teams, jongerenwerk, buitenschoolse organisaties, en zijn culturele voorzieningen, bijvoorbeeld musea en festivals, sportfaciliteiten, dierentuin etc.). Bovendien bieden nieuwe technologieën mogelijkheden voor het verder ontwikkelen van het onderwijs- en opvoedingsarrangementen.

Meer over benutting bronnen >

5. Maatschappelijke participatie in de grote stad

Een belangrijk aspect van leren en ontwikkelen betreft het ontwikkelen van het vermogen van kinderen en jongeren om op een actieve en kritische wijze bij te dragen aan de samenleving en politiek. In de leefmilieus van jongeren (thuis, school, wijk) bestaan allerlei mogelijkheden om bij te dragen aan deze maatschappelijke en politieke competenties. Professionals in onderwijs en opvoeding dragen bij aan het verkleinen van ongelijke kansen op maatschappelijke participatie en dragen zo bij aan een inclusieve samenleving.

Meer over maatschappelijke participatie >

6. Kansrijke leer- en ontwikkelroutes in de grote stad

In de grote stad zorgt het onderwijs ervoor dat jongeren uit lageropgeleide gezinnen weten omhoog te klimmen op de maatschappelijke ladder.

Meer over kansrijke leer- en ontwikkelroutes >

Gepubliceerd door  Urban Education 5 juli 2021