Hogeschool van Amsterdam

Urban Education

Uitdagingen & Kansen

Vier thema's binnen Urban Education

De uitdagingen en de kansen die binnen het Speerpunt Urban Education vallen zijn gethematiseerd. Hieronder een overzicht van de belangrijkste onderwerpen die aan bod komen in de projecten die we hebben toegekend.

1. BEROEPSIDENTITEIT

Ontwikkeling van onderwijsprofessionals

Het effectief ondersteunen van het leren, opvoeden en ontwikkelen van jongeren in grootstedelijke contexten stelt grote eisen aan leraren, pedagogen en andere professionals in onderwijs en opvoeding.

Dat vraagt om de ontwikkeling van professionals in het educatieve domein, niet alleen ten aanzien van hun kwalificatie, maar ook ten aanzien van hun socialisatie als lid van een lokale gemeenschap, een professionele organisatie en een professionele beroepsgroep, en ten aanzien van de vorming van hun professionele identiteit. Die ontwikkeling beperkt zich niet tot hun opleiding, maar gaat door gedurende hun loopbaan.

Naar de projecten over beroepsidentiteit >
 

2. EIGEN KRACHT

Versterken van eigen kracht van jeugd en opvoeders

Het vergroten van participatie en verbinding vraagt van professionals dat ze de eigen verantwoordelijkheid van kinderen en jongeren versterken, hun ‘eigen kracht’ meer benutten en het sociale netwerk van jongeren en hun ouders inzetten. Voor kinderen en jongeren betekent dit ze moeten leren om zelfstandig te functioneren in de samenleving.

Hoe kunnen leraren en pedagogen kinderen en jongeren (en hun opvoeders) zo toerusten dat zij zelf meer de regie kunnen voeren over hun ambities en hun ontwikkeling, daar hulp en ondersteuning bij kunnen vragen, en –samen met anderen – antwoorden kunnen vinden op vragen als ‘Wie ben ik?’, ‘Wat kan ik?’ en ‘Hoe wil ik mij verhouden tot de ander?’

Naar de projecten over eigen kracht >

3. SAMENWERKING

Samenwerken met opleiders, organisaties & instanties in de stad

In dit thema staan de krachtbronnen en eventuele belemmeringen binnen de grootstedelijke context centraal voor het toerusten van (toekomstige) professionals, kinderen/jongeren en ouders/opvoeders om met diverse partners interprofessionele samenwerking op te zetten.

Het gaat om de vraag hoe samenwerkingsverbanden sociale ongelijkheid en uitsluiting kunnen tegengaan en participatie en verbinding van alle kinderen en jongeren in de samenleving kunnen vergroten.

Samenwerkingspartners kunnen komen uit het onderwijs (PO, VO), wijkteams, jeugdzorg, jongerenwerk, het bedrijfsleven en het informele netwerk van ouders, familie, vrienden, en vrijwilligers.

Naar de projecten over samenwerking >

4. DIVERSITEIT

Omgaan met diversiteit en thuis voelen in de stad

In dit thema staat centraal

  1. wat kinderen/jongeren nodig hebben opdat zij in een context van diversiteit verschillen leren respecteren en hun eigen kracht ontwikkelen,
  2. het proces van toerusten van kinderen/jongeren en hun ouders opdat zij in een context van diversiteit verschillen leren respecteren en
  3. het toerusten van een professional om een pedagogische omgeving te creëren waarin alle kinderen/jongeren zich ongeacht hun achtergrond thuis voelen.

Naar de projecten over diversiteit >

Gepubliceerd door  Urban Education 26 februari 2019