Centre of Expertise Urban Education

Professional gezocht - die blijft

Leraren, jongerenwerkers, medewerkers in de kinderopvang en jeugdzorg met een baan in de grote stad moeten heel wat in hun mars hebben. Ze willen kinderen en jongeren vaardigheden en kennis bijbrengen zodat die hun talenten kunnen ontplooien en volop meedoen in de maatschappij.  

Voor de ontwikkelkansen van kinderen zijn de kwaliteiten en vaardigheden van onderwijs- en opvoedprofessionals van groot belang. Daarom hebben leraren, jongerenwerkers en medewerkers in de kinderopvang en jeugdwerk te maken met hoge verwachtingen als het aankomt op hun expertise. Tegelijkertijd staan ze er in een klas of tijdens begeleiding van een kind vaak letterlijk alleen voor. Dat leidt ertoe dat deze mensen veel werkdruk ervaren.

Een grote vraag waaraan het centre of expertise werkt is hoe je genoeg én de juiste mensen vindt die het vak in willen stappen. En zeker zo belangrijk: hoe begeleid en ondersteun je hen op zo’n manier dat ze hun expertise blijven ontwikkelen zonder dat ze het idee krijgen dat er nóg meer op hun bordje komt? Samen met de professionals zelf, de organisaties waarvoor ze werken, opleidingsinstituten en beleidsmakers formuleert het Centre of Expertise antwoorden op die vragen.

Gepubliceerd door  Urban Education 8 juni 2022