Centre of Expertise Urban Education

Opgroeien in de stad

Niet alleen ouders voeden een kind op. Volgens een Afrikaans gezegde is daar een heel dorp voor nodig. Want ook buren zijn belangrijk, juffen en meesters, de voetbaltrainer, medewerkers van het consultatiebureau en jongerenwerkers. En niet alleen mensen dragen bij aan iemands vorming. Ook kunst doet dat, en sport, festivals.

Een stad als Amsterdam biedt kinderen en jongeren allerlei ervaringen die van invloed zijn op hun ontwikkeling. Alleen weten zij, en hun ouders en opvoeders, lang niet altijd wat er in de stad wordt georganiseerd, en welke faciliteiten tot hun beschikking staan. Er is van alles te vinden in hun eigen wijk, en nog veel meer daarbuiten.

Het centre of expertise onderzoekt waarom sommige mensen geen gebruik maken van de mogelijkheden die er zijn, én wat je daaraan kunt doen. Wij brengen in kaart wat kinderen, jongeren, ouders, professionele opvoeders en vrijwilligers belemmert én wat ze nodig hebben om hun weg wèl te vinden. De weg naar elkaar, en naar alle mogelijkheden die kinderen en jongeren als mens sterker kunnen maken. Samen ontwikkelen we oplossingen om de kracht van de stad beter te gebruiken.

Gepubliceerd door  Urban Education 11 oktober 2022