Hogeschool van Amsterdam

Centre of Expertise Urban Education

Maatschappelijke participatie in de grote stad

Een belangrijk aspect van leren en ontwikkelen betreft het ontwikkelen van het vermogen van kinderen en jongeren om op een actieve en kritische wijze bij te dragen aan de samenleving en politiek. In de leefmilieus van jongeren (thuis, school, wijk) bestaan allerlei mogelijkheden om bij te dragen aan deze maatschappelijke en politieke competenties. Professionals in onderwijs en opvoeding dragen bij aan het verkleinen van ongelijke kansen op maatschappelijke participatie en dragen zo bij aan een inclusieve samenleving.

Diversiteit: kansen of conflicten

De rijke leeromgeving die de grootstedelijke omgeving is, biedt vele mogelijkheden voor maatschappelijke en politieke participatie. Veel instituties zijn nabij en veel diversiteit is aanwezig. Tegelijkertijd kan die diversiteit de mogelijkheden, om kinderen en jongeren te stimuleren om deel te nemen in de samenleving, ook in de weg zitten. Omdat de verschillen soms groot en conflicterend zijn. Of omdat er sprake is van een grotere mate van segregatie dan in andere contexten.

Stimuleren gelijke kansen

Een belangrijke vraag is: hoe kunnen onderwijs- en ontwikkelarrangementen bijdragen aan het vergroten van kansengelijkheid van kinderen en jongeren om deel te nemen aan de samenleving en politiek? Tegen welke belemmeringen lopen professionals aan bij het bijdragen aan kansengelijkheid op dit terrein en hoe kunnen die geadresseerd worden?

Gepubliceerd door  Urban Education 30 september 2021