Hogeschool van Amsterdam

Centre of Expertise Urban Education

Kansrijke leer- en ontwikkelroutes in de grote stad

Onderwijs bevordert emancipatie

In de grote stad zorgt het onderwijs ervoor dat jongeren uit lageropgeleide gezinnen weten omhoog te klimmen op de maatschappelijke ladder.

Ondervertegenwoordiging

In- en uitstroomcijfers van hogescholen en universiteiten laten nog altijd zien dat studenten met een migratieachtergrond of met lageropgeleide ouders ondervertegenwoordigd zijn in het hoger onderwijs. De uitstroomcijfers laten zien dat vooral deze studenten vaker uitvallen.

Kansrijke leerroutes

Een belangrijke vraag is welke belemmeringen jongeren met verschillende onderwijs- en thuisachtergronden tegenkomen op hun weg naar en door het hoger onderwijs. En hoe kunnen deze belemmeringen worden weggenomen zodat er voor iedereen kansrijke leer- en ontwikkelroutes zijn in de grote stad?

Gepubliceerd door  Urban Education 30 september 2021