Hogeschool van Amsterdam

Centre of Expertise Urban Education

Kansrijk omgaan met taaldiversiteit in onderwijs en opvoeding

In grootstedelijke contexten is taaldiversiteit een feit. Voor inclusie en kansengelijkheid is het belangrijk deze taaldiversiteit positief en doelgericht te benaderen. De taal die je spreekt maakt namelijk onderdeel uit van je identiteit én taalvaardigheid is zowel doel als middel in onderwijs en opvoeding.

Meertalige realiteit

In de grote stad groeien steeds meer kinderen en jongeren op in een omgeving waar meer dan één taal of taalvariëteit gebruikt wordt. Bovendien komen alle leerlingen op school en daarbuiten in aanraking met een veelheid aan talen, taalvariëteiten en taalregisters.

Eentalig discours en beleid

De kansen die deze taaldiversiteit biedt, worden echter nog te weinig erkend en benut. Velen zien meertaligheid eerder als belemmering of bedreiging en andere talen/taalvariëteiten dan het Nederlands worden liever buiten het maatschappelijk leven, de opvoeding en de schoolmuren gehouden. Daarmee ontzeggen we meertalige kinderen en jongeren de kans hun volledige potentieel te bereiken en ontkennen we een deel van hun identiteit. Ook laten we kansen liggen op het vlak van sociale cohesie en burgerschapsvorming.

Kansrijke omgang met meertaligheid

Een belangrijke vraag is hoe in onderwijs en opvoeding alle talige bagage van kinderen en jongeren effectief als bron voor cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling kan worden aangesproken. Daarbij onderzoeken we bijvoorbeeld ook welke hindernissen professionals ervaren bij het implementeren van een meertalige benadering, hoe deze geadresseerd kunnen worden en welke rol de thuiscontext kan spelen.

Gepubliceerd door  Urban Education 30 september 2021