Centre of Expertise Urban Education

Kansrijk omgaan met taaldiversiteit in onderwijs en opvoeding

Alle talen tellen

In Nederland worden honderden talen en taalvariëteiten gesproken. En in een stad als Amsterdam groeit meer dan de helft van de kinderen op met een andere taal dan of naast het Nederlands.

Ook op school, tijdens het sporten of op straat komen kinderen en jongeren in aanraking met een veelheid aan talen. Die talen zijn allemaal belangrijk. Ze maken deel uit van iemands identiteit, ze vormen het fundament voor iemands verdere ontwikkeling én in meerdere talen kunnen communiceren biedt veel voordelen.

Helaas worden niet alle talen even hoog gewaardeerd. Zo vindt iedereen kennis van het Nederlands – of eigenlijk: het Standaardnederlands – en het Engels belangrijk. Maar ruimte en aandacht voor andere talen of variëteiten ontbreekt vaak, bijvoorbeeld op school. Dat kan schadelijk zijn voor het zelfvertrouwen en de motivatie van kinderen die bijvoorbeeld opgroeien met het Pools of Tigrinya, of voor jongeren die voornamelijk straattaal gebruiken. Dat is jammer want wie zich letterlijk niet gehoord weet, voelt zich niet zo snel thuis. Door andere talen te negeren, laten we bovendien een deel van de kennis en vaardigheden van onze meertalige jeugd onbenut.

Wij onderzoeken hoe (toekomstige) onderwijs- en opvoedprofessionals de meertalige bagage van kinderen, jongeren, hun ouders én zichzelf positief kunnen benaderen, en hoe ze erop kunnen voortbouwen. We brengen in kaart welke hindernissen professionals tegenkomen, en hoe die kunnen worden weggenomen. Ook hechten we belang aan het perspectief van kinderen en jongeren zelf - wat willen zíj eigenlijk?

Gepubliceerd door  Urban Education 11 augustus 2022