Centre of Expertise Urban Education

De politieke kloof

Het is belangrijk dat kinderen en jongeren leren hoe ze actief en kritisch kunnen bijdragen aan de samenleving en de democratie. Jongeren kunnen dat thuis leren, op school, op de sportclub en in de wijk. Maar niet alle kinderen en jongeren krijgen daarvoor evenveel mogelijkheden. Niet overal leer je discussiëren en gezamenlijk besluiten nemen, en lang niet alle jongeren krijgen te horen dat zij ertoe doen.

In een grote stad klinkt een veelheid aan stemmen. De wereld wordt er bekeken vanuit allerlei perspectieven. Behalve een veelkleurig beeld levert die diversiteit ook lastige vragen op. Omdat verschillende overtuigingen kunnen schuren, en zelfs haaks op elkaar kunnen staan.

Hoe neem je besluiten als belangen en overtuigingen elkaar uitsluiten? Moet je alle opvattingen ruimte bieden? Hoe kun je segregatie tegengaan? Hoe kunnen alle jongeren hun stem laten horen?

Professionals in onderwijs, jongerenwerk en alle andere mensen die kinderen en jongeren begeleiden, zoeken antwoorden op deze vragen. Binnen het CoE UE kijken we samen met professionals naar manieren om de participatie van jongeren te versterken.

Gepubliceerd door  Urban Education 16 mei 2022