Hogeschool van Amsterdam

Centre of Expertise Urban Education

Benutting van bronnen in de stedelijke omgeving

De grootstedelijke omgeving vormt een rijke omgeving voor de ontwikkeling van jeugdigen. Met zijn uitgebreide sociale infrastructuur, zoals jeugdzorginstellingen, Ouder Kind Teams, jongerenwerk, buitenschoolse organisaties, en zijn culturele voorzieningen, bijvoorbeeld musea en festivals, sportfaciliteiten, dierentuin etc.). Bovendien bieden nieuwe technologieën mogelijkheden voor het verder ontwikkelen van het onderwijs- en opvoedingsarrangementen.

Vindbaarheid voorzieningen

In de grootstedelijke omgeving groeien veel jeugdigen op in de eigen wijk. Dat doen zij soms zonder gebruik te maken van het rijke aanbod van voorzieningen in andere delen van de stad. Het is een maatschappelijke uitdaging om jeugdigen, ouders en professionele opvoeders en leraren de weg te helpen vinden naar beschikbare bronnen. Zij weten deze namelijk niet altijd te vinden.

Bronnen verbinden

Een belangrijke vraag is: hoe kunnen kinderen, jongeren en begeleidende professionals gebruikmaken van de kracht van de stedelijke omgeving? Welke bronnen uit de leefmilieus kun je identificeren, benutten en met elkaar verbinden om leren en ontwikkelen te faciliteren? Denk aan verbindingen van scholen en gezinnen met aanvullende ondersteuning bij leren en opvoeden. Of aan het versterken van de toegang tot nieuwe technologieën.

Gepubliceerd door  Urban Education 27 oktober 2021