Centre of Expertise Urban Education

Zij aan zij in de overstap

transfercoaching voor jongeren bij de overstap van PRO/VSO/VMBO/entreeonderwijs naar vervolgonderwijs of werk

Verslag

Op initiatief van de gemeente Amsterdam is in 2020 een pilot transferbegeleiding van start gegaan. Hierbinnen krijgen jongeren coaching tijdens overstapmomenten in hun schoolloopbaan. De pilot is gevolgd door onderzoek en daarvan wordt in dit rapport verslag gedaan. Daarnaast wordt er onderzocht hoe jongeren uit PRO/VSO beter begeleid kunnen worden in hun overstap naar vervolgonderwijs en/of van school naar werk.

De eerste stap binnen de pilot betrof het informeren van zorgcoördinatoren en mentoren over de pilot. Als tweede stap zijn als transferbegeleiders coaches van MEE geselecteerd en nader geïnformeerd over de werkwijze. Gedurende het traject zijn ook coaches van Jongeren Die het Kunnen (JDK) bij het traject betrokken.

Referentie Abu Ghazaleh, N., Boendermaker, L., & Verheem, E. (2022). Zij aan zij in de overstap: transfercoaching voor jongeren bij de overstap van PRO/VSO/VMBO/entreeonderwijs naar vervolgonderwijs of werk . Hogeschool van Amsterdam, Lectoraat Jeugdzorg.
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 1 augustus 2022