Centre of Expertise Urban Education

Vervolgonderzoek naar gebruik tool ‘Opvoeden in de Buurt'

Hoe maken we de gesprekstool ' Opvoeden in de buurt' breder inzetbaar voor buurtwerkers en docenten?

6 dec 2023 16:39 | Kenniscentrum Maatschappij en Recht

In een diverse stad als Amsterdam krijgen ouders, leerkrachten en andere opvoeders te maken met verschillende visies rondom ‘goed’ opvoeden, onder andere vanuit verschillende culturele achtergronden. ‘Opvoeden in de Buurt’ is een waardevolle tool gebleken om opvoeders hierbij te steunen. In januari start een vervolgonderzoek om de tool breed te kunnen implementeren onder opvoedprofessionals in Amsterdam.

In een diverse stad als Amsterdam krijgen ouders, leerkrachten en andere opvoeders te maken met verschillende visies rondom ‘goed’ opvoeden, onder andere vanuit verschillende culturele achtergronden. Dit kan leiden tot gevoelens van onzekerheid en onmacht. Niet alleen thuis, maar ook op andere plekken waar opgevoed wordt: in de buurt, bij jeugdhulp, sport en op school.

Samen met Amsterdamse jeugd- en buurtorganisaties heeft het lectoraat Jeugdzorg de gesprekstool Opvoeden in de Buurt ontwikkeld om uitwisseling over de verschillende perspectieven en inzichten te stimuleren. De tool bestaat uit 24 verschillende praatplaten over opvoedsituaties in de speeltuin, onderweg en op het schoolplein en is beschikbaar als kaartspel en in een digitale (powerpoint)variant. Hiermee kunnen ouders, leerkrachten, buurtwerkers en andere opvoeders de dialoog aangaan over pedagogisch handelen bij situaties met kinderen in de buurt.

Het is gebleken dat gebruik van de tool helpt om opvoedvaardigheden van ouders te versterken, de onderlinge steun vergroot en bijdraagt aan inclusie van deelnemers met verschillende achtergronden. We willen de tool daarom breed kunnen implementeren onder jeugdprofessionals in Amsterdam.

Vervolgonderzoek

Uit monitoring naar het gebruik van de tool blijkt dat leerkrachten en buurtwerkers positief zijn over de tool, maar duurzaam inzetten ervan lastig vinden. Met dit vervolgonderzoek, mogelijk gemaakt dankzij een subsidie van stichting Pro Juventute Amsterdam, willen we onderzoeken welke factoren belemmerend of juist bevorderend zijn voor het inzetten van de tool door opvoedprofessionals, en wat professionals en organisaties nodig hebben om de tool gericht in te kunnen zetten.

Onderzoeker Sanne Rumping: “Ik hoor veel enthousiaste verhalen over het gebruik van de tool. Met dit onderzoek halen we belangrijke inzichten op over wat professionals en hun organisaties nodig hebben om de tool blijvend te kunnen gebruiken, en bij te dragen aan het welzijn van kinderen en ouders in de regio Amsterdam.”

De professionals die meewerken aan het onderzoek zijn onder meer werkzaam in het welzijnswerk, pleegzorg, Ouder Kind Teams Amsterdam, kinderopvang en primair en hoger onderwijs. Het onderzoek start in januari 2024 en in het najaar van 2024 wordt de eerste rapportage verwacht.

Ook een exemplaar?

Wil je ook aan de slag met de gesprekstool Opvoeden in de Buurt? Het kaartspel is te bestellen of te downloaden via de website www.hva.nl/opvoeden-in-de-buurt.

Op dit moment zijn een aantal exemplaren met beschadigde doos gratis te verkrijgen. Neem hiervoor contact op met onderzoeker Sanne Rumping.